Kentalis Compas College Oss

Kentalis Compas College is een unieke school voor voortgezet speciaal onderwijs (cluster 2). Leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) volgen bij ons praktijkonderwijs of het vmbo (basis- of kaderniveau). Omdat de school gevestigd is in een reguliere school – Het Hooghuis in Oss – kunnen onze leerlingen meer meedoen, hebben zij meer keuzemogelijkheden in beroepsvakken en voelen ze zich geen uitzondering.

School-in-school voor leerlingen met TOS

Onze leerlingen hebben door hun taalontwikkelingsstoornis extra ondersteuning nodig. Daarom volgen ze speciaal onderwijs. Omdat Kentalis Compas College is gevestigd in de reguliere school Het Hooghuis, hebben onze leerlingen veel contact met leerlingen die regulier onderwijs volgen. Ze volgen samen lessen en ondernemen samen allerlei activiteiten, zoals de sportdag en werkweek. Zo communiceren onze leerlingen veel met leeftijdsgenoten die geen TOS hebben en dat is goed voor hun sociaal-emotionele en cognitieve ontwikkeling.

Theorie en praktijk

Leerlingen kunnen bij ons het vmbo of praktijkonderwijs volgen. Omdat we samenwerken met Het Hooghuis, kunnen zij kiezen uit alle beroepsopleidingen. In de onderbouw (leerjaar 1 en 2) volgen leerlingen theorievakken in een kleinere Kentalis-klas, met leerlingen die ook en taalontwikkelingsstoornis (TOS) hebben. De praktijkvakken volgen de leerlingen samen met leerlingen van Het Hooghuis.

Tijdens de praktijklessen krijgen leerlingen ondersteuning van een begeleider van Kentalis als zij dat nodig hebben. Vanaf het derde leerjaar maken leerlingen de overstap naar een Hooghuis-klas voor zowel de theorie- als praktijklessen. De docent van Kentalis werkt samen met de docent van Het Hooghuis. Zij verzorgen enkele lessen ook samen.

Communicatieve redzaamheid

Een goede sfeer op school vinden we ontzettend belangrijk. We willen dat leerlingen respectvol met elkaar omgaan en met plezier naar school gaan. Daarom besteden we veel aandacht aan de taalontwikkeling, communicatieve redzaamheid en sociale vaardigheden van onze leerlingen. Dat zorgt voor meer zelfvertrouwen en vergroot hun zelfstandigheid. Leren communiceren is een belangrijk thema tijdens alle theorie- en praktijkvakken

De overstap naar regulier onderwijs

Regelmatig stappen leerlingen van speciaal onderwijs over naar regulier onderwijs met extra onderwijsondersteuning. Een overstap die soepel gaat bij het Kentalis Compas College in Oss, omdat ze binnen dezelfde reguliere school blijven en onderwijsondersteuning krijgen van Kentalis-begeleiders die ze al kennen. Bij ons stromen leerlingen relatief snel door naar het regulier onderwijs.

De voordelen van een school-in-school

‘Ik zie dat deze vorm van onderwijs echt goed is voor onze leerlingen’, legt TOS-onderwijsdirecteur Erik Schraven uit. ‘Ze maken contact met leerlingen van het regulier en voelen zich daarom geen uitzondering.’ Lees het interview over deze bijzondere vorm van passend onderwijs en lees het verhaal van leerling Mitchell.

Excellente school

Kentalis Compas College in Oss ontving in 2019 voor drie jaar het predicaat 'Excellente School' van de Inspectie van het Onderwijs.

Toelichting van de Onderwijsinspectie: 
"Met de school-in-schoolconstructie vergroot Kentalis Compas College in Oss de (beroeps)keuzemogelijkheden voor de leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) in sterke mate. Ook draagt zij bij aan de verbetering van de toekomstig maatschappelijke participatie van de leerlingen en versterkt zij de toerusting tot begeleiding van TOS-leerlingen door de reguliere samenwerkingspartner."

Meer informatie?

Heb je vragen of wil je kennismaken met het Kentalis Compas College in Oss? Neem gerust contact met ons op voor meer informatie of een rondleiding.

Voor speciaal voortgezet onderwijs of ambulante begeleiding heeft je kind een onderwijs- of ondersteuningsarrangement nodig. Voor vragen of meer informatie hierover kun je terecht bij aanmelding onderwijs.

Contact

Bij de locatie 'Het Hooghuis De Singel' volgen leerlingen praktijkonderwijs. Bij de locatie 'Het Hooghuis ZuidWest' kunnen leerlingen lessen volgen op vmbo basis- of kaderniveau.

Locatie De Singel
Euterpehof 20
5342CW Oss
0412 22 41 10
Het Hooghuis De Singel

Locatie ZuidWest
Verdistraat 75
5343 VC Oss
0412 224 150
Het Hooghuis ZuidWest