Kentalis Compas College Oss

Kentalis Compas College is een unieke school voor voortgezet speciaal onderwijs (cluster 2). Leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) volgen bij ons praktijkonderwijs of het vmbo. De school is gevestigd in een reguliere school: Het Hooghuis in Oss. Directeur Erik Schraven: ‘Onze leerlingen maken zo meer vrienden en voelen zich geen uitzondering.’

School-in-school voor leerlingen met TOS

Onze leerlingen hebben door hun taalontwikkelingsstoornis extra ondersteuning nodig. Daarom volgen ze speciaal onderwijs. Omdat Kentalis Compas College is gevestigd in de reguliere school Het Hooghuis, hebben onze leerlingen veel contact met leerlingen die regulier onderwijs volgen. Ze volgen samen lessen en ondernemen samen allerlei activiteiten, zoals de sportdag en werkweek. Zo communiceren onze leerlingen veel met leeftijdsgenoten die geen TOS hebben en dat is goed voor hun sociaal-emotionele en cognitieve ontwikkeling.

Theorie en praktijk

Je kind kan bij ons het vmbo of praktijkonderwijs volgen. Omdat we samenwerken met Het Hooghuis, kan je kind kiezen uit alle beroepsopleidingen. De theorievakken volgt je kind samen met leerlingen die ook een taalontwikkelingsstoornis (TOS) hebben. De praktijkvakken volgen de meeste  leerlingen samen met leerlingen van Het Hooghuis. Tijdens de praktijklessen staan docenten van Kentalis Compas College en Het Hooghuis samen voor de klas. 

Communicatieve redzaamheid

Een goede sfeer op school vinden we ontzettend belangrijk. We willen dat leerlingen respectvol met elkaar omgaan en met plezier naar school gaan. Daarom besteden we veel aandacht aan het leren van taal en de communicatieve redzaamheid en sociale vaardigheden van onze leerlingen. Dat zorgt voor meer zelfvertrouwen en vergroot hun zelfstandigheid. Leren communiceren is een belangrijk thema tijdens alle theorievakken.

De overstap naar regulier onderwijs

Regelmatig stappen leerlingen van speciaal onderwijs over op regulier onderwijs met extra onderwijsondersteuning. Een overstap die soepel gaat bij het Kentalis Compas College, omdat ze binnen dezelfde reguliere school blijven en onderwijsondersteuning krijgen van Kentalismedewerkers die ze al kennen. Bij ons stromen leerlingen relatief snel door naar het reguliere onderwijs.

Een school voor iedereen

Kentalis Compas College in Oss is een school voor ‘algemeen bijzonder onderwijs’. Dit betekent dat we rekening houden met de levensbeschouwelijke en culturele achtergrond van je kind. Iedere leerling is welkom bij ons.

De voordelen van een school-in-school

‘Ik zie dat deze vorm van onderwijs echt goed is voor onze leerlingen’, legt directeur Erik Schraven uit. ‘Ze maken contact met leerlingen van het regulier en voelen zich daarom geen uitzondering.’ Lees het interview over deze bijzondere vorm van passend onderwijs en lees het verhaal van leerling Mitchell.

Excellente school

Kentalis Compas College in Oss ontving in 2019 voor drie jaar het predicaat 'Excellente School' van de Inspectie van het Onderwijs. Dit predicaat geeft aan dat het onderwijs van bijzondere kwaliteit is en dat de school uitblinkt in een specifiek excellentieprofiel en een voorbeeld is voor andere scholen.

Toelichting van de Onderwijsinspectie: 
"Met de school-in-schoolconstructie vergroot Kentalis Compas College in Oss de (beroeps)keuzemogelijkheden voor de leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) in sterke mate. Ook draagt zij bij aan de verbetering van de toekomstig maatschappelijke participatie van de leerlingen en versterkt zij de toerusting tot begeleiding van TOS-leerlingen door de reguliere samenwerkingspartner."

Meer informatie?

Heb je vragen of wil je kennismaken met het Kentalis Compas College in Oss? Neem gerust contact met ons op voor meer informatie of een rondleiding. Voor speciaal voortgezet onderwijs of ambulante begeleiding heeft je kind een onderwijs- of ondersteuningsarrangement nodig.

Contact

Bij de locatie 'Het Hooghuis De Singel' volgen leerlingen praktijkonderwijs. Bij de locatie 'Het Hooghuis ZuidWest' kunnen leerlingen lessen volgen op vmbo-niveau.

Locatie De Singel
Euterpehof 20
5342CW Oss
0412 22 41 10
Het Hooghuis De Singel

Locatie ZuidWest
Verdistraat 75
5343 VC Oss
0412 224 150
Het Hooghuis ZuidWest