Kentalis De Open Cirkel Tiel

Voor kinderen tot 5 jaar met communicatiemoeilijkheden door een verminderd gehoor of een taalontwikkelingsstoornis (TOS), bieden we vroegbehandeling. We helpen je peuter of kleuter spelenderwijs zijn mogelijkheden op het gebied van communicatie te ontdekken, ontwikkelen en gebruiken.

W.J. Bladergroenstraat 3
4002 AZ
Tiel
024 359 19 19