Kentalis Dr. J. de Graafschool

De Dr. J. de Graafschool is een school voor Voortgezet Speciaal Onderwijs. We geven onderwijs aan leerlingen met een auditieve handicap en aan leerlingen die (ernstige) spraak- en/of taalproblemen (TOS) hebben.

Ina Boudierplantsoen 9
9721XB
Groningen
050 525 51 90