Kentalis Dr. J. de Graafschool VSO

Kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) kunnen bij de Dr. J. de Graafschool in Groningen voortgezet speciaal onderwijs volgen. We vinden het belangrijk dat je kind zich veilig voelt op school en zich zo goed mogelijk kan ontwikkelen. Samen werken we aan een mooie toekomst.

Voor leerlingen met TOS

Onze leerlingen hebben een taalontwikkelingsstoornis (TOS) en daardoor een taalachterstand of onderwijsachterstand. Daarom staat taal op deze school centraal én hebben we veel aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling en zelfredzaamheid van je kind. Dit heet cluster 2-onderwijs.

Vmbo en praktijkonderwijs

Er zijn op deze school twee uitstroomrichtingen: vervolgonderwijs en arbeid. Leerlingen kunnen bij ons voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) of praktijkonderwijs volgen. Om onze leerlingen zo goed mogelijk voor te bereiden op vervolgonderwijs of werk, werken we intensief samen met andere scholen van Kentalis en verschillende reguliere middelbare scholen.

Een school voor iedereen

De Dr. J. de Graafschool is een school voor neutraal bijzonder onderwijs. Dit betekent dat we rekening houden met de levensbeschouwelijke en culturele achtergrond van iedere leerling.

Ambulante begeleiding

We begeleiden ook leerlingen die een taalontwikkelingsstoornis hebben en naar een reguliere middelbare school gaan. Zij krijgen ambulante begeleiding. Onze leerkrachten of logopedisten bezoeken de leerling dan op school en geven advies en trainingen aan de leerkrachten. Het doel is dat de leerling zich prettig voelt in de klas en de lessen goed kan volgen.

Rondleidingen

Ben je benieuwd naar de Dr. J. de Graafschool in Groningen? Neem voor meer informatie of een rondleiding gerust contact met ons op via infodegraafschool@kentalis.nl of 050 525 51 90. 

ESF

Kentalis Dr. J. de Graafschool krijgt in de nieuwe subsidieperiode uit het Europees Sociaal Fonds Plus (ESF+ 2021-2027) een financiële bijdrage. Het Europees Sociaal Fonds is een Europees instrument om werkgelegenheid te ondersteunen, mensen aan (beter) werk te helpen en te zorgen voor eerlijkere arbeidskansen voor EU-burgers.

Het fonds ondersteunt structurele verbeteringen ten aanzien van werkgelegenheid, onderwijs en sociale ontwikkeling en beleid gericht op ontwikkeling van arbeidsmarktvaardigheden. De huidige inzet van het fonds, in vergelijking met de vorige periode, is herstel van Europese samenlevingen en economieën na de impact van het coronavirus.

Meer informatie?

Voor speciaal voortgezet onderwijs of ambulante begeleiding heeft je kind een onderwijs- of ondersteuningsarrangement nodig. Voor vragen of meer informatie hierover kun je terecht bij aanmelding onderwijs.

Medegefinancierd door de Europese Unie