Kentalis Dr. J. de Graafschool VSO

Kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) of gehoorverlies kunnen bij de Graafschool in Groningen voortgezet speciaal onderwijs (cluster 2) volgen. We vinden het belangrijk dat je kind zich veilig voelt op school en zich zo goed mogelijk kan ontwikkelen.

Voor leerlingen met TOS of gehoorverlies

Onze leerlingen hebben TOS of zijn slechthorend. Daardoor hebben ze een taalachterstand of onderwijsachterstand.

Vmbo, havo en praktijkonderwijs

Leerlingen kunnen bij ons voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo), hoger algemeen voortgezet onderwijs (havo) of praktijkonderwijs volgen. Om onze leerlingen zo goed mogelijk voor te bereiden op de toekomst, werken we intensief samen met verschillende reguliere middelbare scholen.

Extra les in taal

Onze leerlingen krijgen extra les in taal en we hebben veel aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling en zelfstandigheid van je kind.

Een school voor iedereen

De Graafschool is een school voor neutraal bijzonder onderwijs. Dit betekent dat ieder kind welkom is op onze school. We houden rekening met de levensbeschouwelijke en culturele achtergrond van iedere leerling.

Ambulante begeleiding

We begeleiden ook kinderen die naar een reguliere middelbare school gaan en een taalontwikkelingsstoornis of gehoorverlies hebben. Dit noemen we ambulante begeleiding. Onze leerkrachten of logopedisten bezoeken je kind op school en geven advies en trainingen aan de leerkrachten van je kind. Het doel is dat je kind zich prettig voelt in de klas en de lessen goed kan volgen.

Rondleidingen

Vanwege de coronamaatregelen is het niet mogelijk om open dagen te organiseren zoals we gewend zijn. Daarom kiezen scholen voor een individuele rondleiding op afspraak of een digitale kennismaking. Maak kennis met De Graafschool via deze toegankelijke presentatie. Wil je meer weten over de school? Neem contact op en vraag naar de mogelijkheden.

Meer informatie?

Voor speciaal voortgezet onderwijs of ambulante begeleiding heeft je kind een onderwijs- of ondersteuningsarrangement nodig. Ben je benieuwd naar De Graafschool? Neem gerust contact met ons op voor meer informatie of een rondleiding.