Kentalis Dr. J. de Graafschool VSO

Bij Kentalis Dr. J. De Graafschool VSO in Groningen volgen jongeren met een taalontwikkelingsstoornis voortgezet speciaal onderwijs (cluster 2). Je kind kan bij Kentalis Dr. J. De Graafschool voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo), hoger algemeen voortgezet onderwijs (havo) of praktijkonderwijs volgen.

Samenwerking met reguliere scholen

Om leerlingen zo goed mogelijk voor te bereiden op de toekomst, werken we intensief samen met verschillende reguliere middelbare scholen in de omgeving.

Intensieve groepsbehandeling TOS

Kinderen en jongeren die TOS hebben, lopen soms tegen nieuwe vragen en problemen aan. Ze vinden het bijvoorbeeld lastig om voor zichzelf op te komen of om vrienden te maken. Bij deze locatie van Kentalis in Groningen kunnen zij terecht voor intensieve groepsbehandeling TOS. Samen met de behandelaars en leeftijdsgenoten die ook TOS hebben, oefenen ze lastige situaties en sociale vaardigheden. Zo worden ze weerbaarder en krijgen ze meer zelfvertrouwen.

Contact

Neem gerust contact met ons op voor meer informatie of een rondleiding. Ga naar de scholenpagina van Kentalis Dr. J. De Graafschool VSO in Groningen voor meer informatie.

Ina Boudierplantsoen 9
9721XB
Groningen
050 525 51 90