Kentalis Dr. J. de Graafschool VSO

Bij Kentalis Dr. J. De Graafschool VSO in Groningen volgen jongeren met een taalontwikkelingsstoornis voortgezet speciaal onderwijs (cluster 2). Je kind kan bij Kentalis Dr. J. De Graafschool voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo), hoger algemeen voortgezet onderwijs (havo) of praktijkonderwijs volgen.

Samenwerking met reguliere scholen

Om leerlingen zo goed mogelijk voor te bereiden op de toekomst, werken we intensief samen met verschillende reguliere middelbare scholen in de omgeving.

Ina Boudierplantsoen 9
9721XB
Groningen
050 525 51 90