Kentalis Groningen Jaltadaheerd

Kinderen en jongeren met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) hebben soms extra ondersteuning nodig. Wij bieden groepsbehandeling. We werken bijvoorbeeld aan de sociale vaardigheden en het zelfvertrouwen van je kind.

Behandeling voor kinderen & jongeren met TOS

Jaltadaheerd 163
9737 HK
Groningen
050 547 49 78