Kentalis Groningen Jaltadaheerd

Overal is taal voor nodig. Daarom is het logisch dat kinderen en jongeren die een taalontwikkelingsstoornis (TOS) hebben soms tegen nieuwe uitdagingen en problemen aanlopen. Bij Kentalis Groningen kunnen zij dan terecht voor groepsbehandeling. Samen met de behandelaars en leeftijdsgenoten oefenen ze hun sociale vaardigheden en situaties die ze lastig vinden. Dit vergroot de weerbaarheid en het zelfvertrouwen van de kinderen en jongeren.

Jaltadaheerd 163
9737 HK
Groningen
050 547 49 78