Kentalis Maastricht

Heeft je peuter of kleuter gehoorverlies of (vermoedelijk) een taalontwikkelingsstoornis (TOS)? In Maastricht bieden we vroegbehandeling voor deze kinderen. We werken aan de taal- en spraakontwikkeling, beantwoorden je vragen en leren je hoe je je kind aanmoedigt om thuis meer te praten. Ook is er in Maastricht een Spraak & Taal Ambulatorium.

Vroegbehandeling voor peuters & kleuters met TOS

Samen kijken we wat je kind nodig heeft om beter te leren communiceren. Communiceren wordt weer leuk! Als ouder heb je een belangrijke rol bij het stimuleren van de taalontwikkeling. Ook krijgt je kind individuele logopedische behandeling en bekijken we of behandeling in een groep nodig is. Lees meer over vroegbehandeling voor peuters en kleuters met TOS.

Vroegbehandeling voor peuters & kleuters met gehoorverlies

We bespreken eerst je vragen en wat je kind nodig heeft. Daarna maken we een plan en gaan we aan de slag. We hebben veel kennis van slechthorendheid en doofheid en alle medewerkers kunnen gebaren (Nederlandse Gebarentaal en Nederlands ondersteund met gebaren). Ook gebruiken we lichaamstaal, mimiek, pictogrammen, foto's en werken we themagewijs aan de taalontwikkeling. Lees meer over onze vroegbehandeling voor peuters & kleuters met gehoorverlies.

SPRAAK & TAAL AMBULATORIUM IN Maastricht

Soms loopt een kind vast en is niet duidelijk hoe het verder moet. En hoe anderen kunnen helpen. Bij het Spraak & Taal Ambulatorium in Maastricht gaan we in zulke situaties samen op zoek naar antwoorden en oplossingen. We bieden een kortdurende, intensieve vorm van onderzoek en behandeling. Zo zoeken we samen op een positieve manier uit wat er aan de hand is en wat het kind nodig heeft om zich verder te kunnen ontwikkelen. Het Spraak & Taal Ambulatorium in Maastricht heeft een multipoli en een fonopoli.

Bemelergrubbe 15
6226 NK
Maastricht
043 352 39 39