Kentalis Roermond

Heeft je peuter, kleuter of kind gehoorverlies of (vermoedelijk) een taalontwikkelingsstoornis (TOS)? In Roermond bieden we (vroeg)behandeling voor deze kinderen. We werken aan de taal- en spraakontwikkeling, beantwoorden je vragen en leren je hoe je je kind aanmoedigt om thuis meer te praten.

Vroegbehandeling voor peuters & kleuters met TOS

Samen kijken we wat je kind nodig heeft om beter te leren communiceren. Communiceren wordt weer leuk! Als ouder heb je een belangrijke rol bij het stimuleren van de taalontwikkeling. Ook krijgt je kind individuele logopedische behandeling en bekijken we of behandeling in een groep nodig is. Lees meer over vroegbehandeling voor peuters en kleuters met TOS.

Vroegbehandeling voor peuters & kleuters met gehoorverlies

We bespreken eerst je vragen en wat je kind nodig heeft. Daarna maken we een plan en gaan we aan de slag. We hebben veel kennis van slechthorendheid en doofheid en alle medewerkers kunnen gebaren (Nederlandse Gebarentaal en Nederlands ondersteund met gebaren). Ook gebruiken we lichaamstaal, mimiek, pictogrammen, foto's en werken we themagewijs aan de taalontwikkeling. Lees meer over onze vroegbehandeling voor peuters & kleuters met gehoorverlies.

Hulp voor kinderen en jongeren

Kinderen en jongeren tot 23 jaar kunnen bij Kentalis werken aan hun zelfvertrouwen, weerbaarheid en sociale vaardigheden. Ze volgen bijvoorbeeld intensieve groepsbehandeling of individuele therapie. Ook leren omgaan met je gehoorverlies of TOS is een belangrijk thema. We werken intensief samen met ouders.

Ook voor ouders

We betrekken ouders altijd bij de behandeling. Je krijgt advies, antwoorden en voorlichting. Je leert bijvoorbeeld hoe je je kind thuis kunt helpen.

Jagerstraat 2
6042 KA
Roermond
0475 72 40 00