Kentalis Tilburg Sinopelstraat

Kentalis Het Wandelbos Tilburg biedt vroegbehandeling voor peuters & kleuters met TOS en Communicatie Plus voor kinderen. 

Vroegbehandeling voor peuters & kleuters met TOS

Voor kinderen tot 5 jaar met communicatiemoeilijkheden door een (vermoeden van een) taalontwikkelingsstoornis (TOS) bieden we vroegbehandeling. We helpen je peuter of kleuter spelenderwijs zijn of haar mogelijkheden op het gebied van communicatie te ontdekken, ontwikkelen en gebruiken.

Lees meer over vroegbehandeling voor peuters & kleuters met TOS.

Communicatie Plus

Voor kinderen waarbij de spraak- en taalontwikkeling achterblijft, die onvoldoende kunnen communiceren met hun omgeving en waarbij ook vragen zijn op andere ontwikkelingsgebieden, bieden we binnen Kentalis behandeling gericht op het versterken van de communicatie, taal en spraak.

Ook voor ouders

We betrekken ouders altijd bij de behandeling. Je krijgt voorlichting, advies en handvatten.

Sinopelstraat 1
5044 KP
Tilburg
013 580 01 77