Kentalis Waalwijk

Voor kinderen tot 5 jaar met communicatiemoeilijkheden door een verminderd gehoor of een taalontwikkelingsstoornis (TOS), bieden we vroegbehandeling. We helpen je peuter of kleuter spelenderwijs zijn mogelijkheden op het gebied van communicatie te ontdekken, ontwikkelen en gebruiken.

Ook voor ouders

We betrekken ouders altijd bij de behandeling. Je krijgt voorlichting, advies en handvatten.

Balade 1
5142WX
Waalwijk
013 580 04 68