Kentalis Compas College: passend onderwijs voor leerlingen met TOS

Kinderen op school

Op bezoek bij Kentalis Compas College in Oss: een unieke school voor voortgezet speciaal onderwijs. Leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) volgen hier praktijkonderwijs of het vmbo. De school is gevestigd binnen de reguliere school Het Hooghuis. Erik Schraven, TOS-onderwijsdirecteur en oud-schooldirecteur, vertelt gepassioneerd over zijn school en deze mooie vorm van passend onderwijs. ‘De leerlingen gaan op deze manier samen naar school. Ze maken meer vrienden en voelen zich geen uitzondering.’

School-in-school

De leerlingen van Kentalis Compas College hebben extra ondersteuning nodig, omdat zij een taalontwikkelingsstoornis hebben. ‘Ze krijgen hier speciaal onderwijs, maar hebben ook steeds contact met het reguliere onderwijs’, legt Erik Schraven uit. ‘Ze volgen bijvoorbeeld praktijkvakken samen met leerlingen van Het Hooghuis en zitten samen met hen in de aula.’

Veel voordelen voor leerlingen

‘Ik zie dat het echt beter is voor onze leerlingen. Ze maken contact met leerlingen van het regulier en voelen zich daarom geen uitzondering. Door dat contact komt er ook een extra leercomponent bij voor onze leerlingen. Ze communiceren met leerlingen die geen TOS hebben en dat is goed voor hun sociaal-emotionele en cognitieve ontwikkeling. Bovendien hebben ze hier de keuze uit álle beroepsopleidingen, dat is geweldig. Bij onze speciale school in Sint-Michielsgestel is er veel minder keus. Daar kunnen we dit allemaal gewoon niet bieden.’

Sociale school

Erik is ‘super enthousiast’ over deze vorm van passend onderwijs. En terecht, want zijn team biedt echt maatwerk voor iedere leerling. ‘Aan het begin was het natuurlijk berespannend. Ik geloof hier echt in, maar veel leerlingen zaten voorheen op onze speciale school in Sint-Michielsgestel en je wil niet dat ze hier gepest worden of zich ongelukkig voelen. Maar het gaat zoals ik had gehoopt. Het Hooghuis is een heel sociale school met een goede sfeer. Onze leerlingen voelen zich hier welkom. 

Om een school-in-school of mediumsetting op te zetten, heb je een goede partner nodig’, legt Erik uit. ‘Dat is Het Hooghuis. Ze waren meteen enthousiast en we maken er echt samen iets moois van. Het Hooghuis is bovendien een grote school die echt ‘werk’ ademt. Bij een speciale school voelt het soms toch meer als ‘zorg’. 

Theorie en praktijk

Theorievakken volgen de leerlingen samen met leerlingen die ook TOS hebben. De praktijkvakken volgen ze met leerlingen van Het Hooghuis. ‘Ik denk dat ze voor zestig procent speciaal onderwijs volgen en voor veertig procent meedraaien in het reguliere onderwijs, met ondersteuning van onze docenten.’ Soms stappen leerlingen uiteindelijk ook van speciaal onderwijs over op regulier onderwijs met ambulante begeleiding. ‘Die overstap gaat hier heel soepel, want ze blijven binnen dezelfde reguliere school en kennen de Kentalismedewerkers al die ambulante begeleiding geven.’

Ook docenten leren van elkaar

De docenten leren ook van elkaar. ‘Onze docenten en de docenten van Het Hooghuis zijn echt een team, ze zoeken elkaar steeds op en zitten samen in de koffiekamer. Iedereen haalt en brengt. Zij leren veel van onze cluster-2-expertise en onze docenten maken gebruik van de lessen en methodes van de reguliere docenten. Een groot voordeel, want voorheen waren ze veel tijd en energie kwijt aan het ontwerpen van lessen en toetsen. De tijd die nu over blijft, is voor de leerlingen. Ook hebben de docenten ineens collega’s op hun eigen vakgebied. Wij hebben bijvoorbeeld één wiskundedocent, maar hier zijn er wel drie. Ook zij zoeken elkaar enorm op.’

Intensief, maar ook medium

Er zijn ook leerlingen met TOS die regulier onderwijs volgen bij Het Hooghuis en ambulante begeleiding krijgen van medewerkers van Kentalis Compas College. ‘Onze docenten geven het ene moment les aan alleen leerlingen met TOS en staan het andere moment voor de klas met docenten van Het Hooghuis – dat heet co-teaching. Ook lopen ze langs de lokalen van de praktijkvakken om leerlingen met TOS te begeleiden als het nodig is. Door alles samen te voegen, ontstaat er een heel mooie en flexibele situatie.’

Lees ook het interview met Mitchel, leerling van Kentalis Compas College in Het Hooghuis.