Kentalis Compas College Sint-Michielsgestel

Leerlingen die slechthorend of doof zijn, kunnen bij het Kentalis Compas College in Sint-Michielsgestel voortgezet speciaal onderwijs (cluster 2) volgen. Er zijn drie uitstroomrichtingen: vervolgonderwijs, arbeid en dagbesteding. Je kind doet werkervaring op in onze moderne praktijklokalen en loopt stage. We bereiden onze leerlingen voor op een leuke baan of vervolgopleiding.

Onze leerlingen

Onze leerlingen zijn slechthorend of doof en hebben moeite met communiceren. Daarom volgen ze speciaal onderwijs. Voor leerlingen die een taalontwikkelingsstoornis hebben, is de school Kentalis Compas College in Oss meer geschikt.

Vmbo of havo

Je kind kan bij ons kiezen voor de uitstroomrichting vervolgonderwijs. Dit betekent dat hij of zij het vmbo of de onderbouw van de havo volgt. De uitstroomrichting vervolgonderwijs duurt normaal vier jaar: twee jaar onderbouw en twee jaar bovenbouw. Voor leerlingen die dit nodig hebben, bieden wij een verlengde (driejarige) onderbouw. Ben je benieuwd naar de verschillende afstudeerrichtingen en de vakken die onze leerlingen krijgen? Je leest het in de schoolgids.

Uitstroomrichting arbeid of dagbesteding

We bereiden leerlingen die de uitstroomrichting arbeid of dagbesteding volgen, voor op werk of dagbesteding. We kijken vooral naar de mogelijkheden en talenten van je kind. Ook leert je kind de vaardigheden die hij of zij nodig heeft om zo zelfstandig mogelijk te gaan wonen en werken.

Tweetalig onderwijs

Onze leerkrachten geven les in het Nederlands en in de Nederlandse Gebarentaal (NGT). De leerkracht houdt rekening met de wensen en het taalniveau van je kind en communiceert met woorden, gebaren, pictogrammen en beeldmateriaal. Een belangrijk doel is dat leerlingen (weer) plezier krijgen in communiceren. We hebben ook aandacht voor het thema Dovencultuur en bij onze school werken horende en dove of slechthorende medewerkers.

Sociale vaardigheden

We werken tijdens alle vakken aan de communicatieve redzaamheid en sociale vaardigheden van je kind. Zo krijgt je kind meer zelfvertrouwen en wordt hij of zij zelfstandiger.

Een school voor iedereen

Kentalis Compas College in Sint-Michielsgestel is een school voor ‘algemeen bijzonder onderwijs’. Dit betekent dat we rekening houden met de levensbeschouwelijke en culturele achtergrond van je kind. Iedere leerling is welkom bij ons.

Ambulante begeleiding

We begeleiden ook leerlingen die slechthorend of doof zijn en naar een reguliere school gaan. Dit noemen we ambulante begeleiding. Onze leerkrachten of logopedisten bezoeken de leerling op school en geven advies en trainingen aan de docenten van je kind. Het doel is dat je kind zich prettig voelt in de klas en de lessen goed kan volgen.

Meer informatie?

Ben je benieuwd naar Kentalis Compas College in Sint-Michielsgestel? Neem gerust contact met ons op voor meer informatie of een rondleiding. Voor speciaal voortgezet onderwijs of ambulante begeleiding heeft je kind een onderwijs- of ondersteuningsarrangement nodig.