Kentalis Compas College Zaltbommel

Leerlingen die slechthorend of doof zijn, kunnen bij het Kentalis Compas College in Zaltbommel voortgezet speciaal onderwijs (cluster 2) volgen. Er zijn twee uitstroomrichtingen: vmbo en praktijkonderwijs. We werken intensief samen met onze partnerscholen Cambium de Waard (vmbo) en Praktijkschool de Brug. Daar krijgen leerlingen een breed aanbod aan profielen aangeboden. We bereiden onze leerlingen voor op een leuke baan door middel van een arbeidstoeleidingtraject of een passende vervolgopleiding.

Onze leerlingen

Onze leerlingen zijn slechthorend of doof en volgen speciaal onderwijs. Dit betekent dat zij meer visuele ondersteuning en tijd krijgen om de lesstof eigen te maken. Daarnaast krijgen zij extra vakken aangeboden, zoals de Nederlandse Gebarentaal (NGT), dovencultuur en psycho educatie.

Uitstroomrichting vervolgonderwijs: vmbo

Binnen de uitstroomrichting vmbo bieden wij de basisberoepsgerichte leerweg, kaderberoepsgerichte leerweg en de theoretische leerweg aan. Hierbij worden de praktijkvakken (vanaf het tweede leerjaar)  gevolgd op Cambium de Waard. Ben je benieuwd naar de verschillende afstudeerrichtingen en de vakken die onze leerlingen krijgen? Je leest het in de schoolgids.

Uitstroomrichting (beschutte) arbeid

We bereiden leerlingen die de uitstroomrichting arbeid volgen voor op werk of een entreeopleiding in het mbo. We kijken vooral naar de mogelijkheden, talenten en ambities van je kind. De praktijkvakken worden gegeven in samenwerking met en/of oppraktijkschool de Brug. Langzaamaan leert je kind de benodigde tools en vaardigheden om zo zelfstandig en gelijkwaardig mogelijk te participeren in de maatschappij.

Tweetalig onderwijs

Onze leerkrachten geven les in de Nederlandse Gebarentaal (NGT) en het Nederlands. Een belangrijk doel is dat leerlingen plezier hebben in communiceren. Een taal is essentieel in het overbrengen en uitwisselen van kennis. De docenten sluiten zo dicht mogelijk aan bij het taalniveau en de taal van de leerlingen. Bij onze school werken dove of slechthorende en horende medewerkers.

Sociale vaardigheden

We werken tijdens alle momenten op school aan de communicatieve redzaamheid en sociale vaardigheden van je kind. Onderwerpen uit burgerschap komen dan ook regelmatig op meerdere plekken in het onderwijs terug. Zo zorgen we ervoor dat een leerling met meer zelfvertrouwen en zelfstandigheid kan deel nemen in de maatschappij.

Een school voor iedereen

Kentalis Compas College in Zaltbommel is een school voor ‘algemeen bijzonder onderwijs’. Dit betekent dat we rekening houden met de levensbeschouwelijke en culturele achtergrond van je kind. Iedere leerling is welkom bij ons.

Ambulante begeleiding

We begeleiden ook leerlingen die slechthorend of doof zijn en naar een reguliere school gaan. Dit noemen we ambulante begeleiding. Onze leerkrachten of logopedisten bezoeken de leerling op school en geven advies en trainingen aan de docenten van je kind. Het doel is dat je kind zich prettig voelt in de klas en de lessen goed kan volgen.

Meer informatie?

Ben je benieuwd naar Kentalis Compas College in Zaltbommel? Neem gerust contact met ons op voor meer informatie of een rondleiding.

Voor speciaal voortgezet onderwijs of ambulante begeleiding heeft je kind een onderwijs- of ondersteuningsarrangement nodig. Voor vragen of meer informatie hierover kun je terecht bij aanmelding onderwijs.