Kentalis Compas College Zaltbommel

Leerlingen die slechthorend of doof zijn, kunnen bij het Kentalis Compas College in Zaltbommel voortgezet speciaal onderwijs (cluster 2) volgen. Er zijn twee uitstroomrichtingen: vervolgonderwijs en (beschutte) arbeid. Je kind doet werkervaring op in onze goed uitgeruste praktijklokalen en loopt stage. We bereiden onze leerlingen voor op een leuke baan of vervolgopleiding.

Onze leerlingen

Onze leerlingen zijn slechthorend of doof en hebben moeite met communiceren. Daarom volgen ze speciaal onderwijs. Voor leerlingen die een taalontwikkelingsstoornis hebben, is de school Kentalis Compas College in Oss meer geschikt.

Uitstroomrichting vervolgonderwijs: vmbo

Je kind kan bij ons kiezen voor de uitstroomrichting vervolgonderwijs. Dit betekent dat hij of zij het vmbo volgt. Het vmbo wordt aangeboden in de basisberoepsgerichte leerweg, kaderberoepsgerichte leerweg en de theoretische leerweg. De uitstroomrichting vervolgonderwijs duurt vier jaar: twee jaar onderbouw en twee jaar bovenbouw. Ben je benieuwd naar de verschillende afstudeerrichtingen en de vakken die onze leerlingen krijgen? Je leest het in de schoolgids.

Uitstroomrichting arbeid

We bereiden leerlingen die de uitstroomrichting arbeid volgen voor op werk of een entreeopleiding in het mbo. We kijken vooral naar de mogelijkheden, talenten en ambities van je kind. Samen bekijken we wat het beste bij je kind past; beschutte of reguliere arbeid. Ook is het in de bovenbouw mogelijk toe te leiden naar een entreeopleiding of staatsexamen te doen voor één of meerdere vakken. Je kind leert de vaardigheden om zo zelfstandig en gelijkwaardig mogelijk te participeren in de maatschappij.

Tweetalig onderwijs

Onze leerkrachten geven les in de Nederlandse Gebarentaal (NGT) en het Nederlands. Een belangrijk doel is dat leerlingen (weer) plezier krijgen in communiceren. Een taal is essentieel in het overbrengen en uitwisselen van kennis. De docenten sluiten zo dicht mogelijk aan bij het taalniveau en de taal van de leerlingen. We hebben ook aandacht voor het thema Dovencultuur en Psycho educatie. Bij onze school werken dove of slechthorende en horende medewerkers.

Sociale vaardigheden

We werken tijdens alle vakken aan de communicatieve redzaamheid en sociale vaardigheden van je kind. Zo krijgt je kind meer zelfvertrouwen en wordt hij of zij zelfstandiger om deel te nemen in de maatschappij.

Een school voor iedereen

Kentalis Compas College in Zaltbommel is een school voor ‘algemeen bijzonder onderwijs’. Dit betekent dat we rekening houden met de levensbeschouwelijke en culturele achtergrond van je kind. Iedere leerling is welkom bij ons.

Ambulante begeleiding

We begeleiden ook leerlingen die slechthorend of doof zijn en naar een reguliere school gaan. Dit noemen we ambulante begeleiding. Onze leerkrachten of logopedisten bezoeken de leerling op school en geven advies en trainingen aan de docenten van je kind. Het doel is dat je kind zich prettig voelt in de klas en de lessen goed kan volgen.

Meer informatie?

Ben je benieuwd naar Kentalis Compas College in Zaltbommel? Neem gerust contact met ons op voor meer informatie of een rondleiding. Voor speciaal voortgezet onderwijs of ambulante begeleiding heeft je kind een onderwijs- of ondersteuningsarrangement nodig.