Kentalis de TaalSter

Bij Kentalis de TaalSter volgen leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) en slechthorende leerlingen speciaal onderwijs. Onze kinderen zijn tussen de vier en twaalf jaar. We hebben twee locaties: Groesbeek voor de groepen 1 t/m 3 en Nijmegen voor de groepen 4 t/m 8. Kentalis de TaalSter is een prettige en veilige omgeving waar kinderen het beste uit zichzelf kunnen halen. We kijken naar de mogelijkheden en talenten van je kind. Zo krijgt je kind meer zelfvertrouwen en werken we samen aan een mooie toekomst.

Met plezier naar school

We vinden het belangrijk dat ieder kind met plezier naar school gaat. Dat hij of zij zichzelf mag zijn, gelukkig is en uitgroeit tot een vaardige, waardige én aardige deelnemer aan de maatschappij. Het sleutelwoord hiervoor is communicatie. Daar besteden we veel aandacht net als aan de zelfstandigheid van je kind. En waar kun je beter leren dan op een plek waar je je thuis voelt?

Thema's en methodes

In de kleutergroepen werken we met thema’s. In groep drie werken we zowel met thema’s als met verschillende methodes. Vanaf groep vier wordt er vooral met methodes gewerkt. In de bovenbouw beginnen we met de voorbereidingen op het voortgezet onderwijs, zodat de overstap soepel verloopt.

Samenwerking met ouders

Als ouder ken je je kind natuurlijk het beste. De kennis en betrokkenheid van ouders zetten wij graag in voor de ontwikkeling van onze leerlingen op school. Samen met ouders maken we een concreet plan voor hoe we het allerbeste uit je kind kunnen halen. Wij zijn ervan overtuigd dat een gelijkwaardige samenwerking met ouders een positief effect heeft op de motivatie en prestaties van kinderen.

De overstap naar een reguliere school

Soms maken leerlingen Kentalis de TaalSter de overstap naar een reguliere school.  Vaak is het mogelijk om leerlingen te blijven ondersteunen op de nieuwe school. Dit noemen we ambulante begeleiding. Een leerkracht of logopedist van Kentalis bezoekt en begeleidt je kind op de reguliere school en geeft voorlichting over TOS of slechthorendheid aan zijn of haar leerkrachten. Het doel is dat je kind op de reguliere school begrepen wordt en de lessen goed kan volgen. We bereiden je kind natuurlijk ook goed voor op de overstap.

Meer informatie of aanmelden?

Voor speciaal onderwijs of ambulante begeleiding op de reguliere school heeft je kind een onderwijs- of ondersteuningsarrangement nodig. Ben je benieuwd naar onze school? Neem gerust contact met ons op voor meer informatie of een rondleiding. Wil je sfeer komen proeven op onze school? We organiseren regelmatig School in bedrijf. Neem contact op voor meer informatie. 

Vanaf 1 augustus 2019 zijn Kentalis Martinus van Beek in Nijmegen en Kentalis Terwindt in Groesbeek één school; Kentalis de TaalSter. Voor het schooljaar 2019-2020 wordt gebruik gemaakt van de bestaande twee locaties. Uiteindelijk komen alle leerlingen in één schoolgebouw in Nijmegen.

Kentalis de TaalSter Groesbeek/Nijmegen
Nijmeegsebaan 21a
6561 KE  Groesbeek
T 024 355 95 84
M taalster@kentalis.nl