Kentalis de TaalSter

Bij Kentalis de TaalSter volgen leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) speciaal onderwijs. Onze kinderen zijn tussen de vier en twaalf jaar. Kentalis de TaalSter in Nijmegen is een prettige en veilige omgeving waar kinderen het beste uit zichzelf kunnen halen. We kijken naar de mogelijkheden en talenten van je kind. Zo krijgt je kind meer zelfvertrouwen en werken we samen aan een mooie toekomst.

Met plezier naar school

We vinden het belangrijk dat ieder kind met plezier naar school gaat. Dat hij of zij zichzelf mag zijn, gelukkig is en uitgroeit tot een vaardige, waardige én aardige deelnemer aan de maatschappij. Het sleutelwoord hiervoor is communicatie. Daar besteden we veel aandacht net als aan de zelfstandigheid van je kind. En waar kun je beter leren dan op een plek waar je je thuis voelt?

Thema's en methodes

In de kleutergroepen werken we met thema’s. In groep drie werken we zowel met thema’s als met verschillende methodes. Vanaf groep vier wordt er vooral met methodes gewerkt. In de bovenbouw beginnen we met de voorbereidingen op het voortgezet onderwijs, zodat de overstap soepel verloopt.

Samenwerking met ouders

Als ouder ken je je kind natuurlijk het beste. De kennis en betrokkenheid van ouders zetten wij graag in voor de ontwikkeling van onze leerlingen op school. Samen met ouders maken we een concreet plan voor hoe we het allerbeste uit je kind kunnen halen. Wij zijn ervan overtuigd dat een gelijkwaardige samenwerking met ouders een positief effect heeft op de motivatie en prestaties van kinderen.

De overstap naar een reguliere school

Soms maken leerlingen Kentalis de TaalSter de overstap naar een reguliere school. Vaak is het mogelijk om leerlingen te blijven ondersteunen op de nieuwe school. Dit noemen we ambulante begeleiding. Een leerkracht of logopedist van Kentalis bezoekt en begeleidt je kind op de reguliere school en geeft voorlichting over TOS of slechthorendheid aan zijn of haar leerkrachten. Het doel is dat je kind op de reguliere school begrepen wordt en de lessen goed kan volgen. We bereiden je kind natuurlijk ook goed voor op de overstap.

Meer informatie of aanmelden?

Ben je benieuwd naar onze school? Kom sfeer proeven tijdens ‘Open school’. Je ontvangt informatie over het lesprogramma en de thema’s waarmee leerlingen op Kentalis de TaalSter werken. Ook vertellen we je over ons aanbod en onze manier van lesgeven. Tijdens een rondleiding kom je meer te weten over hoe de klassen eruitzien. In schooljaar 2023-2024 zijn de Open School-ochtenden op deze woensdagochtenden:

  • 29 november 2023
  • 20 december 2023
  • 31 januari 2024
  • 28 februari  2024
  • 27 maart 2024
  • 24 april 2024
  • 29 mei 2024
  • 19 juni 2024

We verwachten je om 09.00 uur en de ochtend loopt tot ongeveer 10.30 uur. Opgeven voor één van de ochtenden kan tot minimaal een week van te voren telefonisch of per mail.

Voor speciaal onderwijs of ambulante begeleiding op de reguliere school heeft je kind een onderwijs- of ondersteuningsarrangement nodig. Voor vragen of meer informatie hierover kun je terecht bij aanmelding onderwijs.

Kentalis de TaalSter 
IJsbeerstraat 31
6531 PL Nijmegen
T 024 355 95 84
taalster@kentalis.nl

Met ingang van het nieuwe schooljaar 2023-2024 verwijzen we dove en slechthorende leerlingen door naar de dichtstbijzijnde school voor dove en slechthorende leerlingen.