Praktische informatie

Schooltijden

Onderwijstijden groepen 1-2

 

Start ochtend

Einde middag

Totaal

Maandag

08.45 uur

15.00 uur

5,5

Dinsdag

08.45 uur

15.00 uur

5,5

Woensdag

08.45 uur

12.30 uur

3,75

Donderdag

08.45 uur

15.00 uur

5,5

Vrijdag

08.45 uur

12.30 uur

3,75

Totaal

 

 

24.00

 

Onderwijstijden groepen 3 tot en met 8

 

Start ochtend

Einde middag

Totaal

Maandag

08.45 uur

15.00 uur

5,5

Dinsdag

08.45 uur

15.00 uur

5,5

Woensdag

08.45 uur

12.30 uur

3,75

Donderdag

08.45 uur

15.00 uur

5,5

Vrijdag

08.45 uur

15.00 uur

5,5

Totaal

 

 

25,75

Alle leerlingen blijven tussen de middag over en eten hun boterham samen met de juf of meester.

 

Vakantie en activiteitenrooster

We stellen de schoolvakanties ruim van te voren vast en houden rekening met de landelijke spreiding van vakanties. Dit schooljaar maken de groepen 1 en 2 in totaal 912 lesuren en de groepen 2 t/m 8 maken dit schooljaar 975 lesuren.

Vakantierooster
Vakanties Van - tot
Herfstvakantie

19-10-2020 t/m 23-10-2020

Kerstvakantie

21-12-2020 t/m 01-01-2020

Voorjaarsvakantie

15-02-2021 t/m 19-02-2021

Goede Vrijdag en Pasen

02-04-2021 t/m 05-04-2021

Meivakantie  (inclusief Koningsdag)

26-04-2021 t/m 07-05-2021

Hemelvaart

13-04-2021 t/m 14-05-2021

2e Pinksterdag

24-05-2021
Zomervakantie

19-07-2021 t/m 27-08-2021

Lesvrije dagen

 
Alle leerlingen zijn vrij op    23-09-2020     07-12-2020
  29-01-2021 10-03-2021
  06-04-2021 21-06-2021

Ziek melden

Wanneer uw kind ziek is wilt u ons dit dan melden voor 8.45 uur via 026-3525950 of stuur een berichtje via de Social Schools App. Gaat uw kind met de taxi naar school? Meld uw kind dan ook ziek bij de vervoerder. Wanneer uw kind, zonder bericht van u, om 9.00 uur nog niet op school is, dan nemen we voor de veiligheid contact met u op.

Wij registreren altijd de aanwezigheid van uw kind op school. Bij ongeoorloofd verzuim, zullen wij hierover met u in gesprek gaan. Op onze website vindt u in het algemene deel van de schoolgids de wettelijke regels ten aanzien van verzuim.  

Wegbrengen en ophalen

Wanneer u uw kind zelf naar school brengt en ook weer ophaalt, wilt u er dan rekening mee houden dat onze lessen om 8.45 uur beginnen. Uw kind is al vanaf 8.30 uur welkom op school. De kleuters starten dan met een inloop in de klas en leerlingen vanaf groep 3 spelen tot 8.45 uur nog even buiten.

Bij het ophalen van uw kind na schooltijd, is het de bedoeling dat u buiten bij de poort blijft wachten. Dit om overzicht in de gangen en onrust in de klassen te voorkomen. De leerkracht komt om 15:00 uur met uw kind naar buiten. Indien nodig kan er dan nog een kort contactmoment zijn.

Kinderen die met de fiets naar school komen, zetten hun fiets in de fietsenstalling.

Wegbrengen en halen Kentalis Doetinchem