Kentalis DoetinTaal

Leerlingen die een taalontwikkelingsstoornis hebben, kunnen bij Kentalis DoetinTaal speciaal onderwijs (cluster 2) volgen. We vinden het belangrijk dat je kind met plezier naar school gaat en hebben veel aandacht voor zijn of haar taalontwikkeling en sociaal-emotionele ontwikkeling.

Onze leerlingen

Onze leerlingen zijn tussen de vier en twaalf jaar hebben een taalontwikkelingsstoornis (TOS). Alle leerlingen hebben extra ondersteuning nodig op het gebied van communicatie.

Speciaal onderwijs

Je kind krijgt extra ondersteuning als het nodig is, maar we kijken vooral zijn of haar talenten en mogelijkheden. Zo krijgt je kind meer zelfvertrouwen en werken we aan een mooie toekomst. We delen leerlingen zo veel mogelijk in op leeftijd of onderwijsniveau.

Taal staat centraal

Tijdens de lessen is er continu aandacht voor taal en communicatie. Logopedisten geven een speciale vorm van begeleiding aan onze leerlingen, in groepjes en individueel. Ook is er veel aandacht voor de sociale en communicatieve vaardigheden van je kind. Onze leerkrachten communiceren met woorden en met gebaren (Nederlands ondersteund met Gebaren).

Met plezier naar school

We vinden het belangrijk dat je kind lekker in zijn vel zit, met plezier naar school gaat en zich goed kan richten op het schoolwerk. We organiseren leuke activiteiten en hebben duidelijke regels over hoe we met elkaar omgaan. Ook de leerlingenraad draagt een steentje bij aan een goede sfeer op school.

Naar een reguliere school?

Maakt je kind de overstap naar een reguliere school? Dan kunnen we je kind op die school begeleiden. Dit noemen we ambulante begeleiding. Onze leerkrachten of logopedisten bezoeken je kind op school en geven advies over TOS of gehoorverlies aan zijn of haar leerkrachten. Het doel is dat je kind begrepen wordt en de lessen goed kan volgen.

Dit maakt onze locatie zo uniek:

  • onderwijs, onderzoek en zorg onder één dak
  • één team van communicatiespecialisten
  • continu aandacht voor taal en communicatie
  • kleine groepen en veel persoonlijke aandacht

Meer informatie?

Ben je benieuwd naar onze school? Neem gerust contact met ons op voor meer informatie of een rondleiding.

Voor speciaal onderwijs (cluster 2) of ambulante begeleiding op de reguliere school heeft je kind een onderwijs- of ondersteuningsarrangement nodig. Voor vragen of meer informatie hierover kun je terecht bij aanmelding onderwijs.