Kentalis Dr. P.C.M. Bosschool

Kinderen die slechthorend of doof zijn of een taalontwikkelingsstoornis (TOS) hebben, volgen bij Kentalis Dr. P.C.M. Bosschool in Arnhem speciaal onderwijs (cluster 2). We vinden het belangrijk dat je kind met plezier naar school gaat en hebben veel aandacht voor zijn of haar taalontwikkeling en sociaal-emotionele ontwikkeling.

Onze leerlingen

Onze leerlingen zijn tussen de drie en dertien jaar hebben een taalontwikkelingsstoornis of zijn slechthorend of doof. Sommige leerlingen hebben ook een vorm van autisme. Al onze leerlingen hebben extra ondersteuning nodig op het gebied van communicatie.

Ons onderwijs

Ons onderwijsprogramma is gebaseerd op de doelen voor speciaal onderwijs. Je kind krijgt extra ondersteuning bij de vakken en vaardigheden die hij of zij lastig vindt, maar we kijken vooral zijn of haar talenten en mogelijkheden. Zo krijgt je kind meer zelfvertrouwen en werken we aan een mooie toekomst. Ook hebben we veel aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling, zelfstandigheid en zelfredzaamheid van je kind. Onze leerkrachten communiceren met woorden, maar bijvoorbeeld ook met gebaren en pictogrammen. Door de lesstof visueel te maken, kunnen onze leerlingen de lessen beter volgen. Bij Kentalis Dr. P.C.M. Bosschool werken ook logopedisten. Zij ondersteunen de leerkrachten bij het taalonderwijs.

Tweetalig onderwijs

Slechthorende en dove leerlingen krijgen bij ons tweetalig onderwijs. De leerkracht geeft les in het Nederlands (of Nederlands ondersteund met Gebaren) en in de Nederlandse Gebarentaal (NGT). We besteden ook veel aandacht aan het thema Dovencultuur.

Een school voor iedereen

Kentalis Dr. P.C.M. Bosschool in Arnhem is een school voor ‘neutraal bijzonder onderwijs’. Dit betekent dat we rekening houden met de levensbeschouwelijke en culturele achtergrond van je kind. Iedere leerling is welkom bij ons.

Ambulante begeleiding

Maakt je kind de overstap naar een reguliere school? Dan kunnen we je kind op die school begeleiden. Dit noemen we ambulante begeleiding. Onze leerkrachten of logopedisten bezoeken je kind op school en geven advies over TOS of gehoorverlies aan zijn of haar leerkrachten. Het doel is dat je kind begrepen wordt en de lessen goed kan volgen.

Bouw Hommelseweg Arnhem

Voor onze locatie aan de Hommelseweg 403 zijn (ver)bouwplannen, omdat het gebouw verouderd is. Het naastgelegen grijze pand van de Dr. P.C.M Bosschool, Hommelseweg 403 A, blijft staan. Van het gebouw op nummer 403 wordt een deel gerenoveerd in combinatie met nieuwbouw.

Bouw Arnhem

Meer informatie?

Voor speciaal onderwijs (cluster 2) of ambulante begeleiding op de reguliere school heeft je kind een onderwijs- ondersteuningsarrangement nodig. Ben je benieuwd naar onze school? Neem gerust contact met ons op voor meer informatie of een rondleiding.

Kentalis Dr. P.C.M. Bosschool heeft drie locaties:

Hommelseweg 403a
6821 LK  Arnhem
T 026 352 57 00

Bethaniënstraat 5
6826 TA  Arnhem
T 026 352 57 00

Keerkring 70 
7325 EA Apeldoorn
T 026 352 57 00