Kentalis Enkschool D/SH

Heeft je kind gehoorverlies en ben je op zoek naar een geschikte speciale school (cluster 2)? Bij Kentalis Enkschool in Zwolle unit Doof en Slechthorend (DSH) hebben we veel aandacht voor de communicatieve en sociaal-emotionele ontwikkeling van je kind. Ook vinden we het belangrijk dat je kind zich veilig voelt en met plezier naar school gaat.

Voor kinderen met gehoorverlies

Onze leerlingen zijn tussen de drie en twaalf jaar en zijn slechthorend of doof. Sommige leerlingen hebben bijkomende problemen op meerdere ontwikkelingsgebieden. Al onze leerlingen hebben in eerste instantie extra ondersteuning nodig op het gebied van communicatie. 

Leren communiceren

Onze leerlingen lopen door hun gehoorverlies achter in de taal- of spraakontwikkeling of hebben veel moeite met communiceren. Leren communiceren is daarom een belangrijk thema op school. We werken hier tijdens alle vakken aan.

Ons onderwijs

Je kind krijgt bij ons extra ondersteuning bij de vakken en vaardigheden die hij of zij lastig vindt, maar we kijken vooral naar de talenten en mogelijkheden van je kind. Zo krijgt je kind meer zelfvertrouwen en werken we aan een mooie toekomst. Ook hebben we veel aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling en zelfstandigheid van je kind. De leerkracht communiceert met woorden, maar ook met gebaren en pictogrammen. Door de lesstof visueel te maken, kunnen onze leerlingen de les namelijk beter volgen. We geven onderwijs op maat; we onderzoeken samen wat jouw kind nodig heeft om goed te kunnen leren. 

Een school voor iedereen

Kentalis Enkschool is een school voor ‘neutraal bijzonder onderwijs’. Dit betekent dat we rekening houden met de levensbeschouwelijke en culturele achtergrond van je kind. Iedere leerling is welkom bij ons. 

De overstap naar een reguliere school

Regelmatig maken leerlingen van Kentalis Enkschool de overstap naar een reguliere school. Vaak is het mogelijk om leerlingen te blijven ondersteunen op de nieuwe school. Dit noemen we ambulante begeleiding. Een leerkracht of logopedist van Kentalis bezoekt en begeleidt je kind op de reguliere school en geeft voorlichting over gehoorverlies aan zijn of haar leerkrachten. Het doel is dat je kind op de reguliere school begrepen wordt en de lessen goed kan volgen. We bereiden je kind natuurlijk ook goed voor op de overstap.
Onze leerkrachten, docenten of logopedisten bezoeken je kind op school en geven advies en trainingen aan de leerkracht of docent van je kind. 

Meer informatie?

Ben je benieuwd naar onze school? Neem gerust contact met ons op voor meer informatie of een rondleiding.

Voor speciaal onderwijs of ambulante begeleiding op de reguliere school heeft je kind een onderwijs- of ondersteuningsarrangement nodig. Voor vragen of meer informatie hierover kun je terecht bij aanmelding onderwijs.