Kentalis Guyotschool SO CMB Haren

Bij de Guyotschool voor speciaal onderwijs communicatief meervoudig beperkt (SO CMB) in Haren volgen slechthorende en dove kinderen, 3 tot 12 jaar, speciaal basisonderwijs (cluster 2). Naast een auditieve beperking zijn er ook nog andere beperkingen zoals een verstandelijke beperking, een fysieke beperking, een gedragsmatige beperking of een stoornis of syndroom. Omdat er sprake is van meerdere beperkingen is er zeer intensieve begeleiding en inzet van specialisten. We vinden het belangrijk dat een kind zich thuis voelt op school, in zichzelf gelooft, zich goed kan ontwikkelen en leert omgaan met zijn of haar beperkingen. We zijn een tweetalige school waar zowel aandacht is voor Nederlands als Nederlandse gebarentaal.

Onze leerlingen

Onze leerlingen zijn tussen de 3 en 12 jaar. Naast dat de leerling een auditieve beperking heeft, zijn er ook nog ander beperkingen zoals een verstandelijke beperking, een fysieke beperking, een gedragsmatige beperking of een stoornis of syndroom; een communicatief meervoudige beperking (CMB). Sommige leerlingen hebben een cochleair implantaat (CI).

Onderwijs voor kinderen met CMB

Kinderen met CMB volgen bij de Guyotschool speciaal onderwijs op maat. De leerkrachten sluiten aan bij het niveau, de communicatiemogelijkheden en de talenten van je kind. Het onderwijs is specialistisch en regelmatig een-op-een. Zelfredzaamheid is een belangrijk thema. Leerlingen met CMB die bij ons speciaal voorgezet onderwijs willen volgen, kunnen terecht op onze locatie in Vries.

Werken aan doelen

Onze leerlingen krijgen onder andere les in de Nederlandse taal, lezen, schrijven, rekenen, kunst en cultuur, wereldoriëntatie, bewegen, muziek en Nederlandse Gebarentaal. Het onderwijsprogramma is gebaseerd op de doelen voor speciaal onderwijs. We kijken altijd naar de mogelijkheden en talenten van je kind en werken samen aan zijn of haar doelen. Zo bereiden we het kind voor op een succesvolle toekomst in het voortgezet (speciaal) onderwijs.

Tweetalig onderwijs

We vinden het belangrijk dat het kind sociale competenties ontwikkelt. We besteden daarom aandacht aan gewenst en ongewenst gedrag, maar ook aan de achterliggende waarden en normen, gedachten en gevoelens. We werken met de methode ‘Kwink’, voor sociaal emotioneel leren.

Meer informatie?

Ben je benieuwd naar onze school? Neem gerust contact met ons op voor meer informatie of een rondleiding.

Voor speciaal onderwijs of ambulante begeleiding heeft het kind een onderwijs- of ondersteuningsarrangement nodig. Voor vragen of meer informatie hierover kun je terecht bij aanmelding onderwijs.