Kentalis Guyotschool SO D/SH Haren

Bij de Guyotschool voor speciaal onderwijs  doof/slechthorend (SO D/SH) in Haren volgen slechthorende en dove kinderen speciaal basisonderwijs (cluster 2). We vinden het belangrijk dat een kind zich thuis voelt op school, in zichzelf gelooft, zich goed kan ontwikkelen en leert omgaan met zijn of haar gehoorverlies. Op school is er veel aandacht voor taal- en communicatie. We zijn een tweetalige school waar zowel aandacht is voor Nederlands als Nederlandse gebarentaal. Kinderen kunnen vanaf 2,5-jarige leeftijd starten op onze school.

Onze leerlingen

Onze leerlingen zijn tussen de 2,5 en 13 jaar. Alle leerlingen zijn slechthorend of doof. Sommige leerlingen hebben een cochleair implantaat (CI). 

Werken aan doelen

Onze leerlingen krijgen onder andere les in de Nederlandse taal, lezen, schrijven, rekenen, kunst en cultuur, wereldoriëntatie, bewegen, muziek en Nederlandse gebarentaal. Het onderwijsprogramma is gebaseerd op de doelen voor speciaal onderwijs. We kijken altijd naar de mogelijkheden en talenten van het kind en werken samen aan zijn of haar doelen. Zo bereiden we het kind voor op een succesvolle toekomst in het voortgezet (speciaal) onderwijs.

Tweetalig onderwijs

De leerkrachten geven de lessen in het Nederlands en in de Nederlandse gebarentaal (NGT). Hoe we met een leerling communiceren, hangt af van zijn of haar mogelijkheden en wensen. We besteden ook veel aandacht aan het thema Dovencultuur.

Sociale competentie

We vinden het belangrijk dat het kind sociale competenties ontwikkelt. We besteden daarom aandacht aan gewenst en ongewenst gedrag, maar ook aan de achterliggende waarden en normen, gedachten en gevoelens. We werken met de methode ‘Kwink’, voor sociaal emotioneel leren.

Ambulante begeleiding

We begeleiden ook slechthorende en dove kinderen of kinderen met een taalontwikkelingsstoornis die naar een reguliere school gaan. Dit noemen we ambulante begeleiding. Onze leerkrachten, docenten of logopedisten bezoeken het kind op school en geven advies en trainingen aan de leerkracht of docent van het kind. Het doel is dat het kind zich prettig voelt in de klas en de lessen goed kan volgen. 

Meer informatie?

Ben je benieuwd naar onze school? Neem gerust contact met ons op voor meer informatie of een rondleiding.

Voor speciaal onderwijs of ambulante begeleiding heeft het kind een onderwijs- of ondersteuningsarrangement nodig. Voor vragen of meer informatie hierover kun je terecht bij aanmelding onderwijs.