Kentalis Guyotschool SO Haren

Bij de Guyotschool in Haren volgen slechthorende en dove kinderen en kinderen met een communicatief meervoudige beperking (CMB) speciaal basisonderwijs (cluster 2). We vinden het belangrijk dat je kind zich thuis voelt op school, in zichzelf gelooft, zich goed kan ontwikkelen en leert omgaan met zijn of haar gehoorverlies. We zorgen voor een veilige en uitdagende leeromgeving en werken samen aan een mooie toekomst.

Onze leerlingen

Onze leerlingen zijn tussen de drie en dertien jaar. Alle leerlingen zijn slechthorend of doof of hebben een communicatief meervoudige beperking (CMB). Sommige leerlingen hebben een cochleair implantaat (CI). 

Werken aan doelen

Onze leerlingen krijgen onder andere les in de Nederlandse taal, lezen, schrijven, rekenen, kunst en cultuur, wereldoriëntatie, bewegen, muziek en Nederlandse Gebarentaal. Het onderwijsprogramma is gebaseerd op de doelen voor speciaal onderwijs. We kijken altijd naar de mogelijkheden en talenten van je kind en werken samen aan zijn of haar doelen. Zo bereiden we je kind voor op een succesvolle toekomst in het voortgezet (speciaal) onderwijs.

Tweetalig onderwijs

De leerkrachten geven de lessen in het Nederlands en in de Nederlandse Gebarentaal (NGT). Hoe we met een leerling communiceren, hangt af van zijn of haar mogelijkheden en wensen. We besteden ook veel aandacht aan het thema Dovencultuur.

Sociale competentie

We vinden het belangrijk dat je kind sociale competenties ontwikkelt. We besteden daarom aandacht aan gewenst en ongewenst gedrag, maar ook aan de achterliggende waarden en normen, gedachten en gevoelens. We werken met de methode ‘Programma Alternatieve Denkstrategieën’, speciaal ontwikkeld voor dove en slechthorende kinderen.

Onderwijs voor kinderen met CMB

Kinderen met CMB volgen bij de Guyotschool speciaal onderwijs op maat. De leerkrachten sluiten aan bij het niveau, de communicatiemogelijkheden en de talenten van je kind. Het onderwijs is specialistisch en regelmatig een-op-een. Zelfredzaamheid is een belangrijk thema. Leerlingen met CMB die bij ons speciaal voorgezet onderwijs willen volgen, kunnen terecht op onze locatie in Vries. 

Ambulante begeleiding

We begeleiden ook slechthorende en dove kinderen of kinderen met een taalontwikkelingsstoornis die naar een reguliere school gaan. Dit noemen we ambulante begeleiding. Onze leerkrachten, docenten of logopedisten bezoeken je kind op school en geven advies en trainingen aan de leerkracht of docent van je kind. Het doel is dat je kind zich prettig voelt in de klas en de lessen goed kan volgen. 

Meer informatie?

Voor speciaal onderwijs of ambulante begeleiding heeft je kind een onderwijs- of ondersteuningsarrangement nodig. Ben je benieuwd naar onze school? Neem gerust contact met ons op voor meer informatie of een rondleiding.