Kentalis Maatman College

Leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) kunnen bij het Kentalis Maatman College in Enschede voortgezet speciaal onderwijs (cluster 2) volgen. We vinden het belangrijk dat je kind zich zo goed mogelijk kan ontwikkelen en voorbereiden op de toekomst.

Voor leerlingen met TOS

Onze leerlingen zijn tussen de elf en twintig jaar en hebben TOS. Sommige leerlingen hebben communicatieproblemen door een vorm van autisme.

Uitstroomrichtingen

Leerlingen volgen bij ons voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) of middelbaar beroepsonderwijs (niveau 1) of de uitstroomrichting dagbesteding of arbeid. Om leerlingen zo goed mogelijk voor te bereiden op de toekomst, werken we intensief samen met verschillende reguliere middelbare scholen.

Communicatieve redzaamheid

We besteden veel aandacht aan de communicatieve redzaamheid en sociale vaardigheden van onze leerlingen. Je kind leert omgaan met anderen en praktische vaardigheden die hij of zij nodig heeft om bijvoorbeeld zelfstandig te kunnen wonen en werken. Iedere leerling leert dit op zijn of haar eigen tempo, daarom bieden wij onderwijs op maat.

Ambulante begeleiding

We begeleiden ook leerlingen die naar een reguliere middelbare school gaan en een taalontwikkelingsstoornis hebben. Dit noemen we ambulante begeleiding. Onze leerkrachten of logopedisten bezoeken je kind op school en geven advies en trainingen aan de leerkrachten van je kind. Het doel is dat je kind zich prettig voelt in de klas en de lessen goed kan volgen.

ESF en REACT-EU

Kentalis Maatman College krijgt in de nieuwe subsidieperiode uit het Europees Sociaal Fonds Plus (ESF+ 2021-2027) een financiƫle bijdrage. Het Europees Sociaal Fonds is een Europees instrument om werkgelegenheid te ondersteunen, mensen aan (beter) werk te helpen en te zorgen voor eerlijkere arbeidskansen voor EU-burgers.

Het fonds ondersteunt structurele verbeteringen ten aanzien van werkgelegenheid, onderwijs en sociale ontwikkeling en beleid gericht op ontwikkeling van arbeidsmarktvaardigheden. De huidige inzet van het fonds, in vergelijking met de vorige periode, is herstel van Europese samenlevingen en economieƫn na de impact van het coronavirus.

Meer informatie?

Ben je benieuwd naar Het Kentalis Maatman College? Neem gerust contact met ons op voor meer informatie of een rondleiding.

Voor speciaal voortgezet onderwijs of ambulante begeleiding heeft je kind een onderwijs- of ondersteuningsarrangement nodig. Voor vragen of meer informatie hierover kun je terecht bij aanmelding onderwijs.

Op onze school proberen wij met speciale voorzieningen de achterstanden bij de leerlingen weg te nemen. Bij elke leerling wordt gekeken wat de mogelijkheden zijn en hiervoor wordt een plan gemaakt. Wij proberen, als dat mogelijk is, jouw kind tussentijds terug te plaatsen naar een school voor regulier onderwijs.

Met ingang van het nieuwe schooljaar 2023-2024 verwijzen we dove en slechthorende leerlingen door naar de dichtstbijzijnde school voor dove en slechthorende leerlingen.

Logo medegefinancierd Europese Unie