Kentalis Onderwijs Zoetermeer SO De Zwanenbloem DSH

Kinderen die doof, slechthorend of doofblind zijn, kunnen bij Kentalis Onderwijs Zoetermeer De Zwanenbloem speciaal onderwijs (cluster 2) volgen. We vinden het belangrijk dat je kind zich veilig voelt op school en in zichzelf gelooft, zich goed kan ontwikkelen en leert omgaan met zijn of haar beperking.

Onze leerlingen

Onze leerlingen zijn tussen de drie en twaalf jaar en zijn doof, slechthorend of doofblind. Sommige leerlingen hebben een cochleair implantaat (CI). Onze leerlingen hebben een IQ van zeventig of hoger. Naast deze auditieve of communicatieve beperking kan een bijkomende stoornis voorkomen (autisme, adhd of een bepaald syndroom).

Over ons onderwijs

Als je kind zich veilig voelt in de klas en communiceren leuk vindt, gaat leren ook beter. Onze groepen zijn daarom klein (maximaal acht leerlingen) en we communiceren niet alleen met woorden, maar ook met gebaren, beeldmateriaal en pictogrammen. Alle medewerkers gebruiken Nederlands ondersteund met Gebaren of Nederlandse Gebarentaal. Samen bekijken we wat bij je kind past. Het onderwijsprogramma is gebaseerd op de doelen voor speciaal onderwijs. We gaan altijd uit van de mogelijkheden en talenten van je kind.

Ambulante begeleiding

We begeleiden dove of slechthorende kinderen ook in het regulier of speciaal onderwijs. Dit noemen we ambulante begeleiding. Een ambulant begeleider bezoekt je kind dan op school en geeft advies en trainingen aan de leerkrachten. Het doel is dat je kind zich prettig voelt in de klas en de lessen goed kan volgen.

Over Kentalis Onderwijs Zoetermeer

Kentalis biedt in Zoetermeer speciaal (voortgezet) onderwijs (cluster 2) en ambulante begeleiding. We zijn er voor kinderen die doof, slechthorend of doofblind zijn en voor leerlingen die een taalontwikkelingsstoornis of een communicatief meervoudige beperking (CMB) hebben. 

Meer informatie?

Ben je benieuwd naar onze school? Neem gerust contact met ons op voor meer informatie of een rondleiding.

Voor speciaal onderwijs of ambulante begeleiding heeft je kind een onderwijs- of ondersteuningsarrangement nodig. Voor vragen of meer informatie hierover kun je terecht bij aanmelding onderwijs.