Kentalis Onderwijs Zoetermeer SO De Zwanenbloem TOS

Kinderen die een taalontwikkelingsstoornis (TOS) hebben, kunnen bij Kentalis Onderwijs Zoetermeer De Zwanenbloem speciaal onderwijs (cluster 2) volgen. We vinden het belangrijk dat je kind zich veilig voelt op school en in zichzelf gelooft, zich goed kan ontwikkelen en leert omgaan met de taalontwikkelingsstoornis.

Onze leerlingen

Onze leerlingen zijn tussen de vier en twaalf jaar en hebben een taalontwikkelingsstoornis (TOS). Naast deze communicatieve beperking kan een bijkomende stoornis voorkomen (autisme, adhd of een bepaald syndroom). 

Over ons onderwijs

Als je kind zich veilig voelt in de klas en communiceren leuk vindt, gaat leren ook beter. Onze groepen zijn daarom klein (maximaal vijftien leerlingen) en we communiceren niet alleen met woorden, maar ook met gebaren, beeldmateriaal en pictogrammen. Alle medewerkers gebruiken Nederlands ondersteund met Gebaren. Samen bekijken we wat bij je kind past. Het onderwijsprogramma is gebaseerd op de doelen voor speciaal onderwijs. We gaan altijd uit van de mogelijkheden en talenten van je kind.

Ambulante begeleiding

We begeleiden kinderen met een taalontwikkelingsstoornis in het regulierof speciaal onderwijs. Dit noemen we ambulante begeleiding. Een ambulant begeleider bezoekt je kind op school en geeft advies en trainingen aan de leerkrachten van je kind. Het doel is dat je kind zich prettig voelt in de klas en de lessen goed kan volgen.

Over Kentalis Onderwijs Zoetermeer

Kentalis biedt in Zoetermeer speciaal (voortgezet) onderwijs (cluster 2) en ambulante begeleiding. We zijn er voor kinderen die doof, slechthorend of doofblind zijn of die een taalontwikkelingsstoornis of een communicatief meervoudige beperking (CMB) hebben.

Meer informatie?

Ben je benieuwd naar onze school? Neem gerust contact met ons op voor meer informatie of een rondleiding.

Voor speciaal onderwijs of ambulante begeleiding heeft je kind een onderwijs- of ondersteuningsarrangement nodig. Voor vragen of meer informatie hierover kun je terecht bij aanmelding onderwijs.