Kentalis Onderwijs Zoetermeer so voor kinderen met gehoorverlies of TOS

Kinderen die slechthorend of doof(blind) zijn of een taalontwikkelingsstoornis (TOS) hebben, volgen bij Kentalis Onderwijs Zoetermeer speciaal onderwijs (cluster 2). We vinden het belangrijk dat je kind zich veilig voelt op school, in zichzelf gelooft, zich goed kan ontwikkelen en leert omgaan met zijn of haar taalontwikkelingsstoornis of gehoorverlies.

Onze leerlingen

Onze leerlingen zijn tussen de drie en twaalf jaar en hebben een taalontwikkelingsstoornis of zijn doof(blind) of slechthorend. Ze hebben hierdoor bijvoorbeeld veel moeite met praten of het begrijpen van anderen. Naast de auditieve of communicatieve beperking kan een bijkomende stoornis voorkomen. Zoals autisme, adhd of een bepaald syndroom. Sommige leerlingen zijn doof en hebben een cochleair implantaat (CI). Met het CI kunnen zij meer horen en functioneren zij als een slechthorend kind. Onze leerlingen hebben een IQ hoger dan zeventig.

Over ons onderwijs

Als je kind zich veilig voelt in de klas en communiceren leuk vindt, gaat leren ook beter. Onze groepen zijn daarom klein (maximaal veertien leerlingen met TOS en acht voor leerlingen met gehoorverlies). We communiceren niet alleen met woorden, maar ook met gebaren, beeldmateriaal en pictogrammen. Alle medewerkers gebruiken Nederlands ondersteund met Gebaren (NmG) of Nederlandse Gebarentaal (NGT). Samen bekijken we wat bij jouw kind past. Het onderwijsprogramma is gebaseerd op de doelen voor speciaal onderwijs. We gaan altijd uit van de mogelijkheden en talenten van je kind.

Ambulante begeleiding

We begeleiden ook slechthorende en dove kinderen of kinderen met een taalontwikkelingsstoornis die naar een reguliere school gaan. Dit noemen we ambulante begeleiding. Onze leerkrachten of logopedisten bezoeken je kind op school en geven advies en trainingen aan de leerkrachten van je kind. Het doel is dat je kind zich prettig voelt in de klas en de lessen goed kan volgen.

Over Kentalis Onderwijs Zoetermeer

Kentalis biedt in Zoetermeer speciaal (voortgezet) onderwijs (cluster 2) en ambulante begeleiding. We zijn er voor kinderen die slechthorend, doof of doofblind zijn, of een taalontwikkelingsstoornis of een communicatief meervoudige beperking (CMB) hebben. 

Meer informatie?

Voor speciaal onderwijs of ambulante begeleiding heeft je kind een onderwijs- of ondersteuningsarrangement nodig. Ben je benieuwd naar onze school? Neem gerust contact met ons op voor meer informatie of een rondleiding.