Kentalis Onderwijs Zoetermeer vso voor kinderen met CMB

Leerlingen met een communicatief meervoudige beperking volgen bij Kentalis Onderwijs Zoetermeer voortgezet speciaal onderwijs (cluster 2) op De Linde. We bereiden je kind voor op een vorm van dagbesteding of werk.

Onze leerlingen

Onze leerlingen zijn tussen de dertien en achttien jaar en hebben meerdere beperkingen. Naast een taalontwikkelingsstoornis of gehoorverlies, hebben zij bijvoorbeeld ook een verstandelijke en lichamelijke beperking. Ook motorische problemen en gedragsproblemen komen veel voor. Sommige leerlingen wonen ook bij Kentalis.

Ons onderwijs

Het onderwijsprogramma is gebaseerd op de doelen van speciaal onderwijs voor kinderen met een meervoudige beperking. We gaan altijd uit van de mogelijkheden en talenten van je kind. De nadruk ligt op het aanleren van vaardigheden die je bij de dagbesteding of op het werk nodig hebt. Onze leerlingen volgen een aantal vaklessen en lopen stage. De groepen zijn klein (vier tot zeven leerlingen). 

Leren communiceren

Iedere leerling heeft een eigen manier van communiceren. Sommige kinderen praten niet of nauwelijks, maar leren zich bijvoorbeeld te uiten met pictogrammen of gebaren. De leerkrachten en andere medewerkers sluiten aan bij het niveau, de communicatiemogelijkheden en de talenten van je kind. We bepalen samen wat bij jouw kind past.

Over Kentalis Onderwijs Zoetermeer

Bij Kentalis Onderwijs Zoetermeer bieden we speciaal (voortgezet) onderwijs (cluster 2) en ambulante begeleiding. We zijn er voor kinderen die slechthorend of doof zijn of een taalontwikkelingsstoornis of communicatief meervoudige beperking (CMB) hebben. Kentalis Onderwijs Zoetermeer heeft locaties in Zoetermeer en Rijswijk.

Meer informatie?

Voor deze vorm van onderwijs heeft je kind een onderwijsarrangement nodig. Ben je benieuwd naar onze school? Neem gerust contact met ons op voor meer informatie of een rondleiding.