Kentalis Prof. Huizingschool

De Kentalis Prof. Huizingschool in Enschede is een speciale school (cluster 2) voor kinderen die een taalontwikkelingsstoornis (TOS) hebben. We hebben veel aandacht voor de communicatieve en sociaal-emotionele ontwikkeling van je kind. Ook vinden we het belangrijk dat je kind zich veilig voelt en met plezier naar school gaat.

Voor kinderen met TOS

Wij bieden onderwijs aan leerlingen met (vermoeden van) een taalontwikkelingsstoornis (TOS), tussen de vier en twaalf jaar.

Leren communiceren

Al onze leerlingen hebben extra ondersteuning nodig op het gebied van communicatie, omdat ze bijvoorbeeld achterlopen in hun taal- of spraakontwikkeling. Daarom is communiceren een belangrijk thema op school en bieden we specialistisch en intensief taal- en leesonderwijs.

Ons onderwijs

Je kind krijgt extra ondersteuning bij de vakken en vaardigheden waar hij of zij moeite mee heeft, maar we kijken vooral naar de talenten en mogelijkheden van je kind. Zo krijgt je kind meer zelfvertrouwen en werken we aan een mooie toekomst. Ook hebben we veel aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling en zelfstandigheid van je kind. De leerkracht houdt rekening met het taalniveau van je kind en communiceert met woorden, maar ook met gebaren en pictogrammen. Door de lesstof visueel te maken, kunnen onze leerlingen de les namelijk beter volgen. We geven onderwijs op maat en onderzoeken samen wat jouw kind nodig heeft om goed te kunnen leren. Wij vinden een goede samenwerking met ouders heel belangrijk.

Een school voor iedereen

Kentalis Prof. Huizingschool is een school voor ‘neutraal bijzonder onderwijs’. Dit betekent dat we rekening houden met de levensbeschouwelijke en culturele achtergrond van je kind. Iedere leerling is welkom bij ons.

Ambulante begeleiding

Maakt je kind de overstap naar een reguliere school? Dan kunnen we je kind op die school begeleiden. Dit noemen we ambulante begeleiding. Onze leerkrachten of logopedisten bezoeken je kind dan op school en geven voorlichting over TOS of gehoorverlies aan zijn of haar leerkrachten. Het doel is dat je kind begrepen wordt en de lessen goed kan volgen.

Meer informatie of aanmelden?

Ben je benieuwd naar onze school? Neem gerust contact met ons op voor meer informatie of een rondleiding. 

Voor speciaal onderwijs of ambulante begeleiding op de reguliere school heeft je kind een onderwijs- of ondersteuningsarrangement nodig. Voor vragen of meer informatie hierover kun je terecht bij aanmelding onderwijs.

Met ingang van het nieuwe schooljaar 2023-2024 verwijzen we dove en slechthorende leerlingen door naar de dichtstbijzijnde school voor dove en slechthorende leerlingen.