Kentalis Signis Amsterdam en Assendelft so voor kinderen met TOS

Kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) kunnen bij Kentalis Signis in Amsterdam en Assendelft speciaal onderwijs (cluster 2) volgen. We vinden het belangrijk dat je kind zich veilig voelt op school, in zichzelf gelooft, zich goed kan ontwikkelen en leert omgaan met zijn of haar taalontwikkelingsstoornis.

Onze leerlingen

Onze leerlingen zijn tussen de vier en dertien jaar en hebben een taalontwikkelingsstoornis. Ze hebben hierdoor bijvoorbeeld veel moeite met praten of het begrijpen van anderen.

Over ons onderwijs

Als je kind zich veilig voelt in de klas en communiceren leuk vindt, gaat leren ook beter. Daarom hebben we hier veel aandacht voor. We communiceren niet alleen met woorden, maar ook met gebaren, beeldmateriaal en pictogrammen. Samen bekijken we wat bij jouw kind past. Als het mogelijk is, gaan leerlingen uiteindelijk weer naar een reguliere basisschool. Bij onze school werken ook logopedisten die veel weten van TOS.

In mei 2018 zijn we gestart met een pilot; een groep leerlingen die naast hun TOS zeer ernstige leerproblemen hebben, volgen een individuele leerroute. Een evaluatie volgt einde schooljaar 2018 - 2019. 

Naar de middelbare school

Na groep 8 gaat je kind naar een middelbare school. Veel van onze leerlingen gaan naar een speciale school, anderen naar een reguliere school (eventueel met extra begeleiding).

Over Kentalis Signis

Deze locatie is onderdeel van Kentalis Signis. Bij de vier locaties van Kentalis Signis geven we speciaal onderwijs voor leerlingen die slechthorend of doof zijn of een taalontwikkelingsstoornis of communicatief meervoudige beperking hebben. Dit heet ook wel cluster 2-onderwijs.

Ambulante begeleiding

We begeleiden ook slechthorende en dove kinderen of kinderen met een taalontwikkelingsstoornis die naar een reguliere school gaan. Dit noemen we ambulante begeleiding. Onze leerkrachten of logopedisten bezoeken je kind op school en geven advies en trainingen aan de leerkrachten van je kind. Het doel is dat je kind zich prettig voelt in de klas en de lessen goed kan volgen. 

Buitenschoolse opvang

Voor ouders met een opvangvraag hebben wij een Vesper BSO+ locatie. Een kleinschalige buitenschoolse opvang voor kinderen met een extra zorgbehoefte.

Meer informatie?

Ben je benieuwd naar onze school? Neem gerust contact met ons op voor meer informatie of een rondleiding.

Voor speciaal onderwijs of ambulante begeleiding heeft je kind een onderwijs- of ondersteuningsarrangement nodig. Voor vragen of meer informatie hierover kun je terecht bij aanmelding onderwijs.

Kentalis Signis Assendelft (nevenlocatie)
Burgemeester de Boerstraat 19
1566 KA  Assendelft
075 670 08 86