Kentalis Signis Amsterdam so voor kinderen met CMB

Kinderen met een communicatief meervoudige beperking (cmb) kunnen bij Kentalis Signis in Amsterdam speciaal basisonderwijs (cluster 2) volgen. We vinden het belangrijk dat je kind zich veilig voelt op school en zich zo goed mogelijk kan ontwikkelen. Ons onderwijs is specialistisch en regelmatig een-op-een.

Onze leerlingen

Onze leerlingen zijn tussen de drie en twaalf jaar en hebben meerdere beperkingen. Naast een taalontwikkelingsstoornis of gehoorverlies, hebben zij bijvoorbeeld ook een verstandelijke en soms een lichamelijke beperking. Psychische problemen of stoornissen van verschillende aard komen ook regelmatig voor.  

Leren communiceren

Iedere leerling heeft een eigen manier van communiceren. Sommige kinderen praten niet of nauwelijks, maar leren zich bijvoorbeeld te uiten met pictogrammen of gebaren. De leerkrachten sluiten aan bij het niveau, de communicatiemogelijkheden en de talenten van je kind. We bepalen samen wat bij jouw kind past.

Over ons onderwijs

Om leerlingen zo goed mogelijk voor te bereiden op het voortgezet speciaal onderwijs voor leerlingen met cmb werken we aan de vakken taal (Nederlands en Nederlandse Gebarentaal), lezen, rekenen, wereldoriëntatie, natuur, mediawijsheid, burgerschapskunde, kunst en cultuur. We willen ook hun communicatieve redzaamheid en zelfstandigheid vergroten. Ze leren samenwerken, rekening houden met elkaar en werken aan de versterking van hun identiteit. We bieden thematisch onderwijs en begeleiden leerlingen vanuit de visie Triple C. Drie kernpunten van de visie Triple C zijn: het aangaan van een onvoorwaardelijke ondersteuningsrelatie, het bieden van betekenisvolle activiteiten en anders kijken naar probleemgedrag. We richten ons daarbij op het vervullen van onderliggende onvervulde behoeften, waardoor stress en eventueel probleemgedrag afnemen.

Naar de middelbare school

Je kind maakt – als het de doelen heeft bereikt op het niveau van speciaal onderwijs – de volgende stap. Dat is bijna altijd het voortgezet speciaal onderwijs voor kinderen met cmb. Daar bereiden we jouw kind voor op een vorm van dagbesteding of beschermde arbeid.

Over Kentalis Signis

Deze locatie is onderdeel van Kentalis Signis. Bij de vier locaties van Kentalis Signis geven we speciaal onderwijs voor leerlingen die slechthorend of doof zijn of een taalontwikkelingsstoornis of communicatief meervoudige beperking hebben. Dit heet ook wel cluster 2-onderwijs.

Rondleidingen

Voor een individuele rondleiding op afspraak of een digitale kennismaking. Neem contact op met de school en vraag naar de mogelijkheden.

Meer informatie?

Ben je benieuwd naar onze school? Neem gerust contact met ons op voor meer informatie of een rondleiding.

Voor deze vorm van onderwijs heeft je kind een onderwijsarrangement nodig. Voor vragen of meer informatie hierover kun je terecht bij aanmelding onderwijs.