Kentalis Signis Amsterdam so voor slechthorende en dove leerlingen

Slechthorende en dove kinderen volgen bij Kentalis Signis in Amsterdam speciaal onderwijs (cluster 2). We vinden het belangrijk dat je kind zich thuis voelt op school, in zichzelf gelooft, zich goed kan ontwikkelen en leert omgaan met zijn of haar gehoorverlies. We werken samen aan een mooie toekomst.

Onze leerlingen

Onze leerlingen zijn tussen de tweeënhalf en twaalf jaar. Alle leerlingen zijn slechthorend of doof en sommige leerlingen hebben een cochleair implantaat. We hebben ook een groep voor jonge kinderen (vanaf tweeënhalf jaar). 

Tweetalig onderwijs

Bij onze school werken horende en dove of slechthorende medewerkers. Volwassen rolmodellen zijn belangrijk voor slechthorende en dove leerlingen. We geven tweetalig onderwijs. De leerkrachten geven les in het Nederlands en in de Nederlandse Gebarentaal (NGT). Ook gebruiken we veel beeldmateriaal en pictogrammen. We bekijken samen welke manier van communiceren goed bij jouw kind past.

Naar de middelbare school

Na groep 8 gaat je kind naar een middelbare school. Sommige van onze leerlingen gaan naar een speciale school, anderen naar een reguliere school (eventueel met extra begeleiding en ondersteuning van een tolk).

Over Kentalis Signis

Deze schoollocatie is onderdeel van Kentalis Signis. Bij de vier locaties van Kentalis Signis geven we speciaal onderwijs voor leerlingen die slechthorend of doof zijn of een taalontwikkelingsstoornis of communicatief meervoudige beperking hebben. Dit heet ook wel cluster 2-onderwijs.

Ambulante begeleiding

We begeleiden ook slechthorende en dove kinderen of kinderen met een taalontwikkelingsstoornis die naar een reguliere school gaan. Dit noemen we ambulante begeleiding. Onze leerkrachten of logopedisten bezoeken je kind op school en geven advies en trainingen aan de leerkrachten van je kind. Het doel is dat je kind zich prettig voelt in de klas en de lessen goed kan volgen. 

Aanmelden

Ben je benieuwd naar onze school? Neem gerust contact met ons op voor meer informatie of een rondleiding.

Voor speciaal onderwijs of ambulante begeleiding heeft je kind een onderwijs- of ondersteuningsarrangement nodig. Voor vragen of meer informatie hierover kun je terecht bij aanmelding onderwijs.