Kentalis Signis Amsterdam voor kinderen met CMB

Kinderen met een communicatief meervoudige beperking (cmb) kunnen bij Kentalis Signis in Amsterdam speciaal basis- en voortgezet onderwijs (cluster 2) volgen. We vinden het belangrijk dat je kind zich veilig voelt op school en zich zo goed mogelijk kan ontwikkelen. Ons onderwijs is specialistisch en regelmatig een-op-een.

Onze leerlingen

Onze leerlingen zijn tussen de drie en twintig  jaar en hebben meerdere beperkingen. Naast een taalontwikkelingsstoornis of gehoorverlies, hebben zij bijvoorbeeld ook een verstandelijke en lichamelijke beperking. Psychische problemen komen ook veel voor.  

Leren communiceren

Iedere leerling heeft een eigen manier van communiceren. Sommige kinderen praten niet of nauwelijks, maar leren zich bijvoorbeeld te uiten met pictogrammen of gebaren. De leerkrachten sluiten aan bij het niveau, de communicatiemogelijkheden en de talenten van je kind. We bepalen samen wat bij jouw kind past.

Over ons onderwijs

Om leerlingen zo goed mogelijk voor te bereiden op hun leven bij een dagactiviteitencentrum of woongroep, willen we hun communicatieve redzaamheid en zelfstandigheid vergroten. We werken met het sociaal competentiemodel (SCM). Door positieve feedback te geven, beïnvloeden we het gedrag van leerlingen.

Naar de middelbare school

Je kind maakt – als het de doelen heeft bereikt op het niveau van speciaal onderwijs – de volgende stap. Dat kan het voortgezet speciaal onderwijs zijn. Daar bereiden we jouw kind voor op een vorm van dagbesteding of beschermde arbeid. Sommige leerlingen tussen de twaalf en twintig jaar stromen door naar het voortgezet onderwijs (eventueel met extra begeleiding en een tolk).

Over Kentalis Signis

Deze locatie is onderdeel van Kentalis Signis. Bij de vier locaties van Kentalis Signis geven we speciaal onderwijs voor leerlingen die slechthorend of doof zijn of een taalontwikkelingsstoornis of communicatief meervoudige beperking hebben. Dit heet ook wel cluster 2-onderwijs.

Rondleidingen

Vanwege de coronamaatregelen is het niet mogelijk om open dagen te organiseren zoals we gewend zijn. Daarom kiezen scholen voor een individuele rondleiding op afspraak of een digitale kennismaking. Neem contact op met de school en vraag naar de mogelijkheden.

Meer informatie?

Voor deze vorm van onderwijs heeft je kind een onderwijsarrangement nodig. Ben je benieuwd naar onze school? Neem gerust contact met ons op voor meer informatie of een rondleiding.

Schoolgids Signis SO

Hier vind je de schoolgids 2020-2021 van Kentalis Signis SO.

In de schoolgids staan een aantal bijlagen:

Bijlage 1: Bijlage schoolgids SO - CMB
Bijlage 2: Kentalis Signis SO Schoolondersteuningsprofiel