Kentalis Tine Marcusschool Emmen

Bij de Kentalis Tine Marcusschool in Emmen kunnen kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) speciaal basisonderwijs (cluster 2) volgen. We vinden het belangrijk dat je kind zich veilig voelt op school, zich goed kan ontwikkelen, zelfvertrouwen opbouwt en leert omgaan met zijn of haar taalontwikkelingsstoornis.

Onze leerlingen

Onze leerlingen zijn tussen de vier en twaalf jaar en hebben een taalontwikkelingsstoornis. Het leer- en leesproces verloopt hierdoor bij veel kinderen anders en moeizamer. Taal wordt niet altijd goed begrepen of gebruikt en dit heeft ook invloed op de werkhouding en sociaal- emotionele ontwikkeling van kinderen. Daarom besteden we heel veel aandacht aan het leren (gebruiken) van taal en aan het thema communiceren.

Ons onderwijs

Kinderen ontwikkelen zich door te spelen, door te onderzoeken en ontdekken, door samen te werken én door de manier van lesstofaanbod op school. Wij willen dat ieder kind zich bij ons goed kan ontwikkelen en zorgen daarom voor een veilige en uitdagende omgeving. We kijken naar de talenten en mogelijkheden van je kind en werken samen aan zijn of haar doelen. Dit vinden wij erg belangrijk in ons onderwijs:

 • Herhaling
  Het bieden van herhaling, op verschillende manieren, zorgt voor het langer vasthouden van informatie in het geheugen.
 • Betekenisvol onderwijs
  Als kinderen iets leren wat dicht bij hun belevingswereld ligt, dan onthouden ze het beter.
 • Taal
  Onze leerlingen hebben een zeer taalrijke omgeving nodig. We ondersteunen informatie ook visueel.
 • Samen
  Kinderen leren van en met elkaar. We vinden het belangrijk dat leerlingen actief (kunnen) meedoen in de les.
 • Structuur

Lees aan de rechterkant van deze pagina onze schoolgids voor meer uitleg.

School voor iedereen

De Tine Marcusschool in Emmen is een school voor neutraal bijzonder onderwijs. Dit betekent dat ieder kind welkom is op onze school. We houden rekening met de levensbeschouwelijke en culturele achtergrond van iedere leerling.

Ambulante begeleiding

We begeleiden ook kinderen die naar een reguliere basisschool of middelbare school gaan en een taalontwikkelingsstoornis hebben. Dit noemen we ambulante begeleiding. Onze leerkrachten of logopedisten bezoeken je kind op school en geven advies en trainingen aan de leerkrachten van je kind. Het doel is dat je kind zich prettig voelt in de klas en de lessen goed kan volgen.

Meer informatie?

Ben je benieuwd naar onze school? Neem gerust contact met ons op voor meer informatie of een rondleiding.

Voor speciaal onderwijs of ambulante begeleiding heeft je kind een onderwijs- of ondersteuningsarrangement nodig. Voor vragen of meer informatie hierover kun je terecht bij aanmelding onderwijs.