Kentalis Tine Marcusschool Emmen

Kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) of gehoorverlies kunnen bij de Kentalis Tine Marcusschool in Emmen speciaal basisonderwijs (cluster 2) volgen. We vinden het belangrijk dat je kind zich veilig voelt op school, zich goed kan ontwikkelen, zelfvertrouwen heeft en leert omgaan met zijn of haar taalontwikkelingsstoornis of gehoorverlies.

Onze leerlingen

Onze leerlingen zijn tussen de vier en twaalf jaar en hebben een taalontwikkelingsstoornis of zijn slechthorend. Ze hebben hierdoor vaak veel moeite met praten en het leren en begrijpen van taal. Sommige leerlingen hebben meer beperkingen.

Ons onderwijs

We kijken naar de talenten en mogelijkheden van je kind en werken samen aan zijn of haar doelen. Onze leerlingen krijgen onder andere les in: de Nederlandse taal, lezen, schrijven, rekenen, kunst en cultuur, wereldoriƫntatie en bewegen. We hebben ook veel aandacht voor de sociaal-emotionele, zintuiglijke en motorische ontwikkeling van je kind. We communiceren niet alleen met woorden, maar ook met gebaren, beeldmateriaal en pictogrammen. Samen bekijken we wat bij jouw kind past. Bij onze school werken ook logopedisten die veel weten van TOS.

School voor iedereen

De Tine Marcusschool in Emmen is een school voor neutraal bijzonder onderwijs. Dit betekent dat ieder kind welkom is op onze school. We houden rekening met de levensbeschouwelijke en culturele achtergrond van iedere leerling.

Ambulante begeleiding

We begeleiden ook kinderen die naar een reguliere basisschool of middelbare school gaan en een taalontwikkelingsstoornis hebben. Dit noemen we ambulante begeleiding. Onze leerkrachten of logopedisten bezoeken je kind op school en geven advies en trainingen aan de leerkrachten van je kind. Het doel is dat je kind zich prettig voelt in de klas en de lessen goed kan volgen.

Meer informatie?

Voor speciaal onderwijs of ambulante begeleiding heeft je kind een onderwijs- of ondersteuningsarrangement nodig. Ben je benieuwd naar onze school? Neem gerust contact met ons op voor meer informatie of een rondleiding.