Veelgestelde over aanmelden

Op deze pagina lees je vragen en antwoorden over aanmelding. Heb je een vraag waarbij je het antwoord niet kunt vinden op onze site? Stel je vraag via info@kentalis.nl of bel naar 0800 53 68 25 47.

Vragen over aanmelden

Hoe kan ik mij of mijn kind aanmelden voor zorg bij Kentalis?

Neem contact op met een cliëntadviseur van Kentalis via 0800 53 68 25 47 (gratis) of vul het online contactformulier in. Als je dit invult, neemt een cliëntadviseur contact met je op om je situatie en wensen te bespreken. Als je bij Kentalis op de juiste plek bent, ontvang je daarna een uitgebreid aanmeldformulier.

Hoe lang duurt het aanmeldtraject?

Zodra we alle benodigde informatie hebben ontvangen (ingevuld aanmeldformulier, geldige verwijzing en eventueel onderbouwende testgegevens en verslagen), krijg je reactie binnen tien werkdagen.

Lees meer over de aanmelding en wachttijden bij de audiologische centra. Voor informatie over eventuele wachttijden voor behandeling, kun je contact opnemen met de behandellocatie.

Ik ben slechthorend/doof en wil mij aanmelden voor zorg bij Kentalis. Wat is hiervoor nodig?

 • Een duidelijke hulpvraag
 • Een geldige verwijzing (uit eerstelijns- of tweedelijnszorg)
 • De diagnose moet zijn gesteld door een medisch specialist van het audiologisch centrum of ziekenhuis (tweedelijnszorg)
 • Een audiogram (uitslag van de gehoortest)
 • Een geldig identiteitsbewijs
 • Het gehoorverlies moet altijd groter zijn dan 35 decibel aan het beste oor (gemeten zonder hoortoestel of cochleair implantaat)

Als het gehoorverlies al eerder is vastgesteld door een medisch specialist of klinisch fysicus audioloog (KFA), kun je de huisarts of jeugdarts om een verwijzing voor behandeling bij Kentalis vragen.

Lees meer over onze zorg voor mensen die slechthorend of doof zijn.

Mijn kind heeft een taalontwikkelingsstoornis. Welke informatie hebben jullie nodig voor de aanmelding?

De taalontwikkelingsstoornis moet zijn vastgesteld door een klinisch fysicus audioloog of medisch specialist van bijvoorbeeld een ziekenhuis of audiologisch centrum (tweedelijnszorg), op grond van audiologisch, logopedisch en psychologisch onderzoek. Ook is een verwijzing van deze audioloog of specialist nodig. Is de taalontwikkelingsstoornis al eerder vastgesteld in de tweedelijnszorg, dan mag een huisarts doorverwijzen naar Kentalis. Hiervoor zijn recente logopedische en psychologische gegevens nodig waaruit blijkt dat er nog steeds sprake is van TOS. Uiteraard is het ook van belang om aan te geven wat de hulpvraag is. Verder hebben we het documentnummer van een geldig identiteitsbewijs nodig. Lees meer over onze behandeling voor kinderen en jongvolwassenen met TOS.

Hoe vraag ik een indicatie aan voor 24-uurszorg bij Kentalis?

Kentalis heeft meerdere woongroepen voor cliënten die voortdurend intensieve zorg nodig hebben. Deze zorg valt onder de Wet langdurige zorg (Wlz) en hiervoor is een indicatie nodig van het CIZ. Met een indicatie is het mogelijk om te kiezen voor een woongroep of om thuis te blijven wonen en zorg te ontvangen. Je gemeente kan je helpen met de aanvraag. 

Mijn kind zit al op een cluster 2-school en heeft ook zorg nodig. Waarom moet de diagnose TOS voor de aanmelding alsnog worden gesteld?

De toegangscriteria voor zorg en onderwijs zijn verschillend. Het komt voor dat leerlingen nog geen TOS-diagnose hebben, maar in het verleden wel zijn toegelaten tot een cluster 2–school, bijvoorbeeld op advies van een logopedist. Als deze leerling ook zorg nodig heeft, moet de diagnose TOS nog worden gesteld door een klinisch fysicus audioloog (KFA) of medisch specialist vanuit de tweedelijnszorg.

Kan een dove volwassene Wmo-begeleiding van Kentalis krijgen?

Ja dat is mogelijk. Neem hiervoor contact op met je gemeente. Word je naar Kentalis verwezen door de gemeente? Dan betaalt de gemeente de zorg vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Ben je ouder dan achttien jaar, dan geldt een eigen bijdrage. De hoogte hiervan hangt af van de indicatie en inkomen.

Vragen over kosten, legitimatie en vervoer

Wie betaalt de kosten van onderzoek/behandeling bij Kentalis?

Dit valt onder de zorgverzekeringswet. Het onderzoek of de behandeling wordt daarom vergoed door je zorgverzekeraar. Voor cliënten die ouder zijn dan achttien jaar, geldt wel een eigen risico. Neem contact op met je zorgverzekeraar voor meer informatie.

Wie regelt en betaalt het vervoer naar de school- of zorglocatie?

Ouders zijn zelf verantwoordelijk voor het regelen van vervoer naar een school- of zorglocatie. Mogelijk heb je recht op een vergoeding van de vervoerskosten.

Waarom is een geldig identiteitsbewijs nodig?

We vragen naar je identiteitsbewijs om te garanderen dat de juiste persoon de zorg krijgt en om deze zorg te kunnen declareren bij het zorgkantoor. Dit zijn we wettelijk verplicht. Kom je voor de eerste keer naar Kentalis? Neem een geldig identiteitsbewijs mee. Lees welke documenten worden geaccepteerd als identiteitsbewijs.

Vragen van verwijzers

Kan ik als behandelend logopedist (eerstelijnszorg) mijn cliënt aanmelden voor zorg bij Kentalis?

Als logopedist kun je kinderen niet zelf aanmelden. De instemming van ouders is altijd nodig. Je kunt ouders natuurlijk wel ondersteunen bij de aanmelding. Lees meer over verwijzen naar Kentalis

Hoe oud mag logopedische testinformatie zijn die ik meestuur? 

 • Bij kinderen tot 12 jaar: 1 jaar
 • Bij cliënten tussen 12 en 23 jaar kunnen logopedische testgegevens ouder dan een jaar ook worden gebruikt bij de vaststelling van TOS. De geldigheidstermijn staat vaak in het onderzoeksverslag.

Hoe oud mag het (psychologisch) ontwikkelingsonderzoek zijn dat ik meestuur?

 • Bij kinderen tot 12 jaar: 1 jaar
 • Bij cliënten tussen 12 en 23 jaar: 2 jaar
 • Bij cliënten boven de 23 jaar kunnen psychologische testgegevens ouder dan 2 jaar ook worden gebruikt bij de vaststelling van een verstandelijke beperking. De geldigheidstermijn die in het verslag staat is daarbij ook van belang, net als het klinische beeld en de hulpvraag. De geldigheidstermijn wordt staat in het onderzoeksverslag zelf.

Hoe recent moeten de audiologische testgegevens zijn die ik meestuur?

 • Bij een kind jonger dan 5 jaar: niet ouder dan 1 jaar
 • Bij een kind tussen de 5 en 12 jaar: niet ouder dan 2 jaar
 • Bij een kind ouder dan 12 jaar geldt: als betrouwbaar audiologisch onderzoek een ernstig gehoorverlies laat zien, is de geldigheid in principe onbeperkt. Het klinisch beeld en de hulpvraag zijn daarbij leidend.

Hoe kan ik zien of mijn leerling al de diagnose TOS heeft?

Je kunt dit het best navragen bij de ouders van de leerling. Zij kunnen je ook toestemming geven om dit na te vragen bij het audiologisch centrum waar het kind is onderzocht.

Waarom moet een klinisch fysicus audioloog (KFA) of medisch specialist uit de tweedelijnszorg verwijzen naar zorg van Kentalis? En wat moet er in de verwijzing staan?

Dit is bepaald door zorgverzekeraars. Deze bevoegdheid hebben zij volgens de Zorgverzekeringswet. Een huisarts kan alleen verwijzen naar medisch specialistische zorg van Kentalis als de diagnose al eerder is gesteld door een medisch specialist. In de verwijzing moet de diagnose staan.
Kentalis is verplicht om bij de declaratie van medisch specialistische zorg de verwijzer te vermelden, conform de richtlijnen van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Zonder verwijzing mag de zorgverzekeraar declaraties van medisch specialistische zorg niet ten laste van de Zorgverzekeringswet brengen. Lees meer over de verwijscriteria.