Aanmelden zorg

Wil je hulp, bijvoorbeeld omdat je kind een taalontwikkelingsstoornis of een communicatief meervoudige beperking heeft of slechthorend, doof of doofblind is? Neem contact op met het Aanmeldpunt Zorg. Voor zorg heb je altijd een verwijzing nodig.

Zorg bij Kentalis

Verwijzing

Heb je vragen over de verwijzing, indicatie of kosten? Wij hebben alle informatie voor je verzameld.

Neem je legitimatie mee

Kentalis hanteert een legitimatieplicht. Neem bij het intakegesprek een geldig identiteitsbewijs mee (van diegene die zorg krijgt).