Naar de klachtencommissie onderwijs

Lukt het niet om samen met je contactpersoon bij Kentalis of de klachtenfunctionaris tot een oplossing te komen? Dan kun je contact opnemen met de klachtencommissie onderwijs.

Wat doet de klachtencommissie onderwijs?

De klachtencommissie gaat je klacht onderzoeken, bijvoorbeeld door met jou te praten, maar ook met andere mensen die ermee te maken hebben. Na dit onderzoek geeft de klachtencommissie aan of de klacht terecht is en wat er volgens de commissie zou kunnen gebeuren. De commissie kan ook advies geven aan de bestuurder van Kentalis, bijvoorbeeld over gewenste maatregelen. Wil je je klacht voorleggen aan de Landelijke Klachten Commissie stuur je klacht naar: 

Landelijke Klachten Commissie (LKC)
Postbus 85191 3508 AD Utrecht 
T 030 280 95 90 
E info@onderwijsgeschillen.nl
W www.onderwijsgeschillen.nl

Niet eens met een passend onderwijs-besluit

Ben je het niet eens met een besluit rondom passend onderwijs? Dan kun je:

  1. via de voorzitter van de Commissie van Onderzoek een verzoek indienen voor een ‘second opinion’ en /of toelichtend gesprek.
  2. naar de Geschillencommissie Passend Onderwijs (GPO). Het kan dan gaan om:
  • een toelaatbaarheidsbesluit van de Commissie van Onderzoek (CvO);
  • een leerling die niet meer naar de les/school mag komen;
  • het uitstroomperspectief van een leerling.