Naar een klachtencommissie in de zorg

Lukt het niet om samen met je contactpersoon bij Kentalis of de klachtenfunctionaris tot een oplossing te komen? Dan kun je contact opnemen met de klachtencommissie zorg of je kunt je geschil voorleggen aan de Geschillencommissie Gehandicaptenzorg.

Wat doet de klachtencommissie zorg?

Deze klachtencommissie gaat je klacht opnieuw onderzoeken, bijvoorbeeld door met jou te praten, maar ook met andere mensen die ermee te maken hebben. Na dit onderzoek geeft de klachtencommissie aan of de klacht terecht is en wat oplossingen kunnen zijn. De commissie kan ook advies geven aan de bestuurder van Kentalis, bijvoorbeeld over gewenste maatregelen. Wil je je klacht voorleggen aan de klachtencommissie, stuur dan je klacht naar:

Ambtelijk secretariaat klachtencommissie Kentalis zorg
p/a MAK Advocatuur
Postbus 8030
5601 KA Eindhoven
T 040 220 19 45
E info@makadvocatuur.nl

Wil je weten hoe de commissie werkt? Lees het reglement klachtencommissie zorg.

Naar de geschillencommissie gehandicaptenzorg

Als je niet tevreden bent met de afhandeling van je klacht door Kentalis, dan is er sprake van een geschil. Dit geschil kun je voorleggen aan de geschillencommissie gehandicaptenzorg, waarbij Kentalis is aangesloten. Let op: heeft jouw klacht te maken met de Wet zorg en dwang (Wzd)? Dan zal de ‘klachtencommissie onvrijwillige zorg (KCOZ)’ deze klacht behandelen. Zoek voor hulp bij het indienen van een klacht bij de KCOZ contact met de klachtenfunctionaris van Kentalis.