Vertrouwenspersoon zorg

Krijg je zorg van Kentalis en wil je met iemand praten, bijvoorbeeld omdat je iets vervelends hebt meegemaakt? Dan kun je terecht bij een van de vertrouwenspersonen. Een vertrouwenspersoon is iemand die naar je luistert, met je meedenkt en advies kan geven over wat goed is voor jou in deze situatie.

Hulp vertrouwenspersoon

Wat je vertelt, blijft bij de vertrouwenspersoon. Je kunt dus alles zeggen. De vertrouwenspersoon deelt dit alleen met iemand anders als dat jou helpt én als jij daar toestemming voor geeft. Je hoeft niet te betalen voor de hulp van een vertrouwenspersoon.

Welke vertrouwenspersoon kan mij helpen?

Welke vertrouwenspersoon jou kan helpen, hangt af van de zorg die je krijgt:

  • krijg je zorg vanuit de Wet Langdurige Zorg (Wlz), dan kun terecht bij een onafhankelijk cliëntondersteuner via het zorgkantoor
  • heb je te maken met onvrijwillige zorg (Wet Zorg en Dwang) dan kun je terecht bij een cliëntvertrouwenspersoon Wet Zorg en Dwang
  • in alle andere gevallen kun je terecht bij een onafhankelijk cliëntondersteuner van de gemeente waar je woont
  • weet je niet zo goed bij waar je terecht kunt dan kun je contact opnemen met een externe vertrouwenspersoon via het GIMD

De klachtenfunctionaris kan je hierin de weg wijzen.