Kentalis Enkschool

Heeft je kind een taalontwikkelingsstoornis (TOS) of gehoorverlies en ben je op zoek naar een geschikte speciale school (cluster 2)? Bij Kentalis De Enkschool in Zwolle en Kampen hebben we veel aandacht voor de communicatieve en sociaal-emotionele ontwikkeling van je kind. Ook vinden we het belangrijk dat je kind zich veilig voelt en met plezier naar school gaat.

Voor kinderen met TOS of gehoorverlies

Onze leerlingen zijn tussen de drie en dertien jaar hebben een taalontwikkelingsstoornis of zijn slechthorend of doof. Sommige leerlingen hebben een vorm van autisme of complexe problemen op meerdere ontwikkelingsgebieden. Al onze leerlingen hebben extra ondersteuning nodig op het gebied van communicatie.

Leren communiceren

Onze leerlingen lopen door hun taalontwikkelingsstoornis of gehoorverlies achter in de taal- of spraakontwikkeling of hebben veel moeite met communiceren. Leren communiceren is daarom een belangrijk thema op school. We werken hier tijdens alle vakken aan.

Ons onderwijs

Je kind krijgt bij ons extra ondersteuning bij de vakken en vaardigheden die hij of zij lastig vindt, maar we kijken vooral naar de talenten en mogelijkheden van je kind. Zo krijgt je kind meer zelfvertrouwen en werken we aan een mooie toekomst. Ook hebben we veel aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling en zelfstandigheid van je kind. De leerkracht communiceert met woorden, maar ook met gebaren en pictogrammen. Door de lesstof visueel te maken, kunnen onze leerlingen de les namelijk beter volgen. We geven onderwijs op maat; we onderzoeken samen wat jouw kind nodig heeft om goed te kunnen leren. 

Een school voor iedereen

Kentalis De Enkschool is een school voor ‘neutraal bijzonder onderwijs’. Dit betekent dat we rekening houden met de levensbeschouwelijke en culturele achtergrond van je kind. Iedere leerling is welkom bij ons. 

De overstap naar een reguliere school

Regelmatig maken leerlingen van Kentalis De Enkschool de overstap naar een reguliere school. Vaak is het mogelijk om leerlingen te blijven ondersteunen op de nieuwe school. Dit noemen we ambulante dienstverlening. Een leerkracht of logopedist van Kentalis bezoekt en begeleidt je kind op de reguliere school en geeft voorlichting over TOS of gehoorverlies aan zijn of haar leerkrachten. Het doel is dat je kind op de reguliere school begrepen wordt en de lessen goed kan volgen. We bereiden je kind natuurlijk ook goed voor op de overstap.

We begeleiden ook slechthorende en dove kinderen of kinderen met een taalontwikkelingsstoornis die naar een reguliere school gaan. Onze leerkrachten, docenten of logopedisten bezoeken je kind op school en geven advies en trainingen aan de leerkracht of docent van je kind. 

Meer informatie of aanmelden?

Voor speciaal onderwijs of onderwijsbegeleiding op de reguliere school heeft je kind een onderwijsarrangement nodig. Ben je benieuwd naar onze school? Neem gerust contact met ons op voor meer informatie of een rondleiding.

Contact

Enkschool Zwolle
Jan Buschstraat 6
8022 DZ Zwolle 
T 038 455 44 00  
Teksttelefoon 0384 55 44 20 

Enkschool Kampen
Marinus Postlaan 1b 
8264 PB Kampen
T 038 455 44 00 

Kentalis Enkschool