Kentalis Eindhoven Castilielaan

Kentalis onderzoekt en behandelt kinderen en jongeren die problemen hebben met communicatie, vanwege een ernstige spraak- of taalbeperking, een sterk verminderd gehoor al dan niet in combinatie met nevenbeperkingen zoals een vorm van autisme. Wij bieden tevens behandeling na schooltijd.

Castilielaan 8
5629CH
Eindhoven
040 264 70 00