Kentalis Eindhoven Castilielaan

Bij Kentalis Eindhoven Castilielaan helpen we kinderen en jongeren die door een taalontwikkelingsstoornis (TOS) of gehoorverlies veel moeite hebben met communiceren. Zij kunnen bij Kentalis Eindhoven Castilielaan terecht voor onder andere vroegbehandeling en groepsbehandeling. Ook is er in Eindhoven een Spraak & Taal Ambulatorium.

Vroegbehandeling voor peuters & kleuters met TOS

Als een peuter of kleuter waarschijnlijk een taalontwikkelingsstoornis (TOS) heeft, is vroegbehandeling een belangrijke eerste stap. De medewerkers van Kentalis Eindhoven Castilielaan bekijken samen met ouders wat het kind nodig heeft om beter te leren communiceren en gaan daar vervolgens op een speelse, maar doelgerichte manier mee aan de slag. Vroegbehandeling kan bestaan uit: logopedie, (een-op-een), groepsbehandeling, cursussen en bijeenkomsten voor ouders en coaching van medewerkers van het kinderdagverblijf of de peuterspeelzaal. Het doel is dat communiceren weer leuk wordt, dat frustraties afnemen en dat het kind nieuwe woorden, gebaren en vaardigheden leert en meer zelfvertrouwen krijgt. 

GROEPSBEHANDELING VOOR KIND MET TOS OF GEHOORVERLIES

Kinderen of jongeren kunnen als ze ouder worden tegen nieuwe problemen aanlopen door hun taalontwikkelingsstoornis (TOS) of gehoorverlies. Ze vinden het bijvoorbeeld erg moeilijk om nieuwe vrienden te maken, te praten over gevoelens of om hulp te vragen. Bij Kentalis Eindhoven Castilielaan hebben we speciale behandelgroepen voor deze kinderen en jongeren. Ze oefenen hier op een leuke, veilige manier sociale vaardigheden en lastige situaties, samen met leeftijdsgenoten en de groepsbehandelaren. Dit zorgt voor meer weerbaarheid en zelfvertrouwen. We zien dat deze kinderen en jongeren veel van elkaar leren en elkaar ook goed begrijpen, wat heel waardevol is voor de behandeling.

SPRAAK & TAAL AMBULATORIUM IN EINDHOVEN

Soms loopt een kind vast en is niet duidelijk hoe het verder moet. En hoe anderen kunnen helpen. Bij het Spraak & Taal Ambulatorium in Eindhoven gaan we in zulke situaties samen op zoek naar antwoorden en oplossingen. We bieden een kortdurende, intensieve vorm van onderzoek en behandeling. Zo zoeken we samen op een positieve manier uit wat er aan de hand is en wat het kind nodig heeft om zich verder te kunnen ontwikkelen. Het Spraak & Taal Ambulatorium in Eindhoven heeft een multipoli en een fonopoli.

Castilielaan 8
5629CH
Eindhoven
040 264 70 00