Kentalis Utrecht Van Vollenhovenlaan

Heeft je peuter of kleuter gehoorverlies of een taalontwikkelingsstoornis (TOS) en een ontwikkelingsachterstand? Dan kunnen jullie bij onze locatie in de wijk Kanaleneiland in Utrecht terecht voor vroegbehandeling Communicatie Plus. Ook hebben we in Utrecht een Spraak & Taal Ambulatorium. Hier helpen we kinderen en jongeren met TOS die vastlopen in hun ontwikkeling.

Vroegbehandeling Communicatie Plus voor kinderen met TOS

Als je peuter of kleuter naast een taalontwikkelingsstoornis (TOS) een ontwikkelingsachterstand heeft, kan dat veel frustratie en communicatieproblemen veroorzaken. Het is dan belangrijk dat je kind zich leert uiten en zich begrepen voelt. En dat jullie elkaar beter gaan begrijpen. Samen bekijken we wat je kind nodig heeft om beter te leren communiceren en we geven advies over het stimuleren van de taalontwikkeling. Ook krijgt je kind individuele logopedische behandeling en bekijken we of behandeling in een groep nodig is. We hebben in Utrecht een speciale vorm van vroegbehandeling (communicatie plus). We werken bij deze groep op een veilige en speelse manier aan de communicatieve ontwikkeling van kinderen. Lees meer over onze vroegbehandeling voor peuters & kleuters met TOS.

Vroegbehandeling Communicatie Plus voor kinderen met gehoorverlies

Bij deze locatie van Kentalis in Utrecht bieden we ook vroegbehandeling Communicatie Plus voor jonge kinderen die slechthorend of doof zijn en een ontwikkelingsachterstand hebben. We zijn er voor jou en je kind en hebben hier ook een speciale vroegbehandelingsgroep. De medewerkers hebben kennis van slechthorendheid en doofheid en kunnen gebaren (Nederlandse Gebarentaal en Nederlands ondersteund met gebaren). Lees meer over over vroegbehandeling voor peuters & kleuters met gehoorverlies.

SPRAAK & TAAL AMBULATORIUM IN UTRECHT

Soms loopt een kind met TOS vast en is niet duidelijk hoe het verder moet. En hoe anderen kunnen helpen. Bij het Spraak & Taal Ambulatorium in Utrecht gaan we in zulke situaties samen op zoek naar antwoorden en oplossingen. We bieden een kortdurende, intensieve vorm van onderzoek en behandeling. Zo zoeken we samen op een positieve manier uit wat er aan de hand is en wat het kind nodig heeft om zich verder te kunnen ontwikkelen. Het Spraak & Taal Ambulatorium in Utrecht heeft een multipoli en een fonopoli.

Van Vollenhovenlaan 659-661
3527 JP
Utrecht
030 275 33 30