Kentalis College Zwolle

Kentalis College Zwolle is een unieke school voor voortgezet speciaal onderwijs (cluster 2). Leerlingen die slechthorend zijn of een taalontwikkelingsstoornis (TOS) hebben, volgen hier praktijkonderwijs of het vmbo. De school is gevestigd in een reguliere school: Thorbecke Scholengemeenschap.

Aandacht voor de communicatieve ontwikkeling

Het onderwijs richt zich op de totale ontwikkeling van de leerling en er is speciale aandacht voor de ontwikkeling van taal en communicatie. Door een taalontwikkelingsstoornis of gehoorverlies hebben de leerlingen namelijk een taal- en onderwijsachterstand. Een goede sfeer op school vinden we ontzettend belangrijk. We willen dat leerlingen respectvol met elkaar omgaan en met plezier naar school gaan. Daarom besteden we ook veel aandacht aan de sociale vaardigheden van leerlingen. Dat zorgt voor meer zelfvertrouwen en vergroot hun zelfstandigheid. Het onderwijs is zoveel mogelijk afgestemd op het onderwijs bij Thorbecke Scholengemeenschap.

Een school-in-school

Kentalis College Zwolle is een school-in-school, een samenwerking tussen Thorbecke Scholengemeenschap en Kentalis Enkschool. Een school-in-school houdt in dat de leerlingen speciaal onderwijs volgen binnen een reguliere school (onderwijsarrangement). Ze zitten dus in de klas bij leerlingen die ook TOS of gehoorverlies hebben, maar maken door deze samenwerking ook kennis met het regulier onderwijs. 

Leerlingen van Kentalis College Zwolle stromen in maximaal twee jaar door naar regulier onderwijs bij Thorbecke Scholengemeenschap. Ze krijgen dan nog wel ambulante begeleiding van Kentalis (ondersteuningsarrangement). De overstap gaat vaak soepel, omdat leerlingen binnen dezelfde reguliere school blijven en begeleiding krijgen van Kentalismedewerkers die ze al kennen.

Ook een mediumsetting

Kentalis en Thorbecke Scholengemeenschap werken ook samen in een zogenaamde mediumvoorziening voor leerlingen met TOS of gehoorverlies. Een mediumsetting is een reguliere school die meer specialist is op het gebied van TOS of gehoorverlies dan andere reguliere scholen, omdat we zeer intensief samenwerken. Er zijn voortdurend docenten en logopedisten van Kentalis aanwezig binnen de reguliere school (vaak ook in de klas) en docenten, leerlingen en ouders krijgen ondersteuning waar nodig.

Voor iedereen

Kentalis College Zwolle is een bijzonder neutrale school voor speciaal onderwijs. Dit houdt in dat wij respect hebben voor verschillen in cultuur, godsdienst, levensbeschouwing en maatschappijvisie.

Geen NGT-omgeving

Het onderwijs bij Kentalis College Zwolle is geschikt voor leerlingen die slechthorend zijn, maar niet voor leerlingen die afhankelijk zijn van De Nederlandse Gebarentaal (NGT). Wij kunnen veel bieden, zoals herhaalde uitleg, visuele ondersteuning, het gebruik van apparatuur, logopedie en ondersteunende gebaren, maar in deze situatie is het niet mogelijk om een NGT-omgeving te creĆ«ren.

Meer informatie?

Voor speciaal onderwijs heeft je kind een onderwijsarrangement nodig. Ben je benieuwd naar onze school en naar de mogelijkheden? Neem gerust contact met ons op voor meer informatie of een rondleiding.