Kentalis College Zwolle

Kentalis College Zwolle is een school voor voortgezet speciaal onderwijs (cluster 2). Leerlingen die een taalontwikkelingsstoornis (TOS) hebben, volgen hier het vmbo of praktijkonderwijs. Onze school is gevestigd in een reguliere school: Thorbecke Scholengemeenschap. Dit heet een school-in-schoolsetting. We werken nauw samen met deze reguliere school.

Aandacht voor de communicatieve ontwikkeling

Onze leerlingen met TOS hebben extra ondersteuning nodig op het gebied van communicatie. Leren communiceren staat dan ook centraal bij alle theorie- en praktijkvakken. Er is extra aandacht voor taalontwikkeling, communicatieve redzaamheid en sociale vaardigheden. Zo werken we samen aan zelfvertrouwen en zelfstandigheid.

Speciaal onderwijs in jaar 1

Kentalis College Zwolle biedt praktijkonderwijs en vmbo (basis- of kaderniveau). In het eerste jaar krijgt je kind les in een kleinere Kentalis-klas, met leerlingen die ook TOS hebben. Er zijn ook lessen en activiteiten met de leerlingen van de Thorbecke. De docent van Kentalis werkt samen met de docent van de Thorbecke. Je kind maakt dus direct al kennis met het reguliere voortgezet onderwijs. En met leeftijdsgenoten met en zonder TOS.

Wij bieden alle beroepsopleidingen. De theorievakken volgt je kind in de Kentalis-klas; de praktijkvakken samen met leerlingen van de Thorbecke. Tijdens de praktijklessen is er ondersteuning van een Kentalis- begeleider.

Deze mogelijkheden bieden wij op school:

vmbo met de mogelijkhedenPraktijkonderwijs met de mogelijkheden
  • basisberoepsgerichte leerweg
  • kaderberoepsgerichte leerweg
  • praktijkmavo
  • entree vmbo (mbo niveau 1)
  • arbeidstoeleiding
  • pro entree (mbo niveau 1)

Overstappen vanaf jaar 2

Na het eerste jaar, of in de loop van het tweede jaar, maakt je kind de overstap naar het regulier onderwijs op de Thorbecke. Deze overstap gaat meestal soepel. Doordat we in één gebouw zitten, is de drempel om over te stappen kleiner. Daarnaast is je kind al bekend met de docenten en leerlingen van de Thorbecke. Is na deze overstap nog hulp nodig, dan is er extra onderwijsondersteuning mogelijk van de Kentalis-begeleiders op school.

Mediumsetting

Gaat je kind niet naar het speciaal onderwijs in het eerste jaar, maar is extra hulp vanwege de TOS wel nodig? Ook dan kun je bij ons terecht. Omdat de school in Zwolle een zogeheten mediumsetting is, zitten hier meer leerlingen met TOS dan op andere scholen. Je kind volgt dan vanaf jaar 1 het reguliere onderwijs in een klas van Thorbecke, met extra zorg en ondersteuning. Het schoolteam van de Thorbecke weet dankzij scholing van Kentalis wat je kind nodig heeft in de klas. Ook werken er meerdere begeleiders van Kentalis om je kind en de docent te ondersteunen.

Meer informatie?

Ben je benieuwd naar onze school? Neem gerust contact met ons op voor meer informatie of een rondleiding.

Voor speciaal onderwijs heeft je kind een onderwijsarrangement nodig. Voor vragen of meer informatie hierover kun je terecht bij aanmelding onderwijs.