TOS & school

Gaat je kind naar een reguliere basisschool of middelbare school of volgt hij of zij een mbo-opleiding? Dan kunnen wij je kind en de leerkracht begeleiden. Sommige kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) hebben meer ondersteuning nodig en gaan daarom naar een speciale school (cluster 2) van Kentalis.

Naar een reguliere school

Een Kentalismedewerker kan je kind op een reguliere school bezoeken en begeleiden. Dit noemen we ambulante begeleiding of onderwijsondersteuning. Je kind krijgt extra uitleg en tips en leert omgaan met zijn of haar taalontwikkelingsstoornis. De leerkracht krijgt ook advies, bijvoorbeeld over wat jouw kind nodig heeft in de klas. Met verschillende reguliere scholen werken we intensief samen.

Passend onderwijs

Speciaal onderwijs

Sommige kinderen met TOS hebben meer ondersteuning nodig. Speciaal onderwijs (cluster 2) kan dan de beste keus zijn. We hebben speciale scholen door heel Nederland. Je kind krijgt les in een kleinere groep en onze leerkrachten weten alles van TOS. Of je kind naar het speciaal onderwijs kan, hangt af van het onderwijsarrangement dat hij of zij krijgt.

Het beste van beide?

Vaak is een combinatie van regulier en speciaal onderwijs ook mogelijk. We werken in verschillende steden intensief samen met reguliere scholen. Leerlingen volgen bijvoorbeeld speciaal onderwijs binnen een reguliere school (een school-in-school) of gaan naar een mediumsetting: een reguliere school die meer deskundig is op het gebied van TOS dan andere reguliere scholen en waar ook deskundigen van Kentalis werken.

Wat is een onderwijsarrangement? 

Kinderen met TOS hebben vaak recht op een onderwijsarrangement: licht, medium of intensief. Licht en medium betekent: naar een reguliere school met extra begeleiding. Intensief betekent: speciaal onderwijs. Een speciale commissie beslist, maar overlegt met de ouders, leerling en school. Lees hoe je een onderwijsarrangement aanvraagt.

Heeft je kind een onderwijsarrangement? Dan kan de leerkracht cursussen bij ons volgen om extra ondersteuning te bieden aan je kind.

Lees hoe je je kind kunt aanmelden voor onderwijsondersteuning of speciaal onderwijs. Heb je vragen of wil je advies? Neem contact met ons op. We bieden ook groepsbehandeling voor kinderen met TOS. En wil je op de hoogte blijven van de onderwijsondersteuning? Schrijf je in voor de nieuwsbrief.