TOS & school

Gaat je kind naar een reguliere basisschool of middelbare school of volgt je kind een mbo-opleiding? Dan kan een ambulant begeleider je kind en de leerkracht of docent begeleiden en adviseren. Sommige kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) hebben meer ondersteuning nodig en gaan daarom naar een speciale school (cluster 2) van Kentalis. Ook bestaan er mediumsettings en school-in-scholen.

Ambulante begeleiding op de reguliere school

Een ambulant begeleider kan je kind op een reguliere school bezoeken en begeleiden. Dit noemen we ambulante begeleiding. Je kind krijgt bijvoorbeeld extra uitleg en leert omgaan met zijn of haar taalontwikkelingsstoornis. Ook kan de ambulant begeleider advies geven over eventuele aanpassingen en hulpmiddelen. De leerkracht krijgt ook begeleiding en advies, bijvoorbeeld over wat een leerling met TOS nodig heeft in de klas. Met verschillende reguliere scholen werken we intensief samen.

Een jongen schrijf in zijn schrift

Speciaal onderwijs

Een speciale school is voor sommige kinderen en jongeren met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) de beste plek. Zij hebben bijvoorbeeld baat bij een kleinere groep, extra tijd en aandacht en een leerkracht die veel kennis heeft van TOS. Kentalis heeft daarom scholen voor speciaal onderwijs en speciaal voortgezet onderwijs (cluster 2) door heel Nederland.

Meer aandacht voor taal

Omdat TOS invloed heeft op de taal- en spraakontwikkeling, is leren communiceren is een erg belangrijk thema binnen het speciaal onderwijs en de ambulante begeleiding van Kentalis. Leerlingen worden als het ware ondergedompeld in taal en krijgen vaak extra les in taal, lezen en rekenen. Medewerkers communiceren met woorden, maar vaak ook met gebaren en pictogrammen. Door de lesstof visueel te maken, kunnen leerlingen de les beter volgen.

Het beste van beide?

Vaak is een combinatie van regulier en speciaal onderwijs ook mogelijk. We werken op verschillende plekken in Nederland intensief samen met reguliere scholen. Leerlingen volgen bijvoorbeeld speciaal onderwijs binnen een reguliere school (een school-in-school) of gaan naar een mediumsetting: een reguliere school die meer deskundig is op het gebied van TOS dan andere reguliere scholen en waar ook deskundigen van Kentalis werken.

Onderwijs- of ondersteuningsarrangement

Kinderen die een taalontwikkelingsstoornis hebben, komen in aanmerking voor een onderwijs- of ondersteuningsarrangement. Een onderwijsarrangement geeft toegang tot een speciale school. Een ondersteuningsarrangement is nodig voor ambulante begeleiding op een reguliere school.

Lees hoe je je kind kunt aanmelden voor ambulante begeleiding of speciaal onderwijs. Heb je vragen of wil je advies? Neem contact met ons op.