Kentalis Enkschool TOS

Heeft je kind een taalontwikkelingsstoornis (TOS) en ben je op zoek naar een geschikte speciale school (cluster 2)? Bij Kentalis Enkschool in Zwolle en Kampen hebben we veel aandacht voor de communicatieve en sociaal-emotionele ontwikkeling van je kind. Ook vinden we het belangrijk dat je kind zich veilig voelt en met plezier naar school gaat.

Voor kinderen met TOS

Onze leerlingen zijn tussen de drie en twaalf jaar en hebben een taalontwikkelingsstoornis, spraak en/of taalproblematiek. Sommige leerlingen hebben bijkomende problemen op meerdere ontwikkelingsgebieden. Al onze leerlingen hebben in eerste instantie extra ondersteuning nodig op het gebied van communicatie. 

Leren communiceren

Onze leerlingen lopen door hun taalontwikkelingsstoornis achter in de taal- of spraakontwikkeling of hebben veel moeite met communiceren. Leren communiceren is daarom een belangrijk thema op school. We werken hier tijdens alle vakken aan.

Ons onderwijs

Je kind krijgt bij ons extra ondersteuning bij de vakken en vaardigheden die hij of zij lastig vindt, maar we kijken vooral naar de talenten en mogelijkheden van je kind. Zo krijgt je kind meer zelfvertrouwen en werken we aan een mooie toekomst. Ook hebben we veel aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling en zelfstandigheid van je kind. De leerkracht communiceert met woorden, maar ook met gebaren en pictogrammen. Door de lesstof visueel te maken, kunnen onze leerlingen de les namelijk beter volgen. We geven onderwijs op maat; we onderzoeken samen wat jouw kind nodig heeft om goed te kunnen leren. 

Een school voor iedereen

Kentalis Enkschool is een school voor ‘neutraal bijzonder onderwijs’. Dit betekent dat we rekening houden met de levensbeschouwelijke en culturele achtergrond van je kind. Iedere leerling is welkom bij ons. 

De overstap naar een reguliere school

Regelmatig maken leerlingen van Kentalis Enkschool de overstap naar een reguliere school. Vaak is het mogelijk om leerlingen te blijven ondersteunen op de nieuwe school. Dit noemen we ambulante begeleiding. Een leerkracht of logopedist van Kentalis bezoekt en begeleidt je kind op de reguliere school en geeft voorlichting over TOS aan zijn of haar leerkrachten. Het doel is dat je kind op de reguliere school begrepen wordt en de lessen goed kan volgen. We bereiden je kind natuurlijk ook goed voor op de overstap.

Meer informatie?

Ben je benieuwd naar onze school? Neem gerust contact met ons op voor meer informatie of een rondleiding.

Voor speciaal onderwijs of ambulante begeleiding op de reguliere school heeft je kind een onderwijs- of ondersteuningsarrangement nodig. Voor vragen of meer informatie hierover kun je terecht bij aanmelding onderwijs.

Kentalis Enkschool heeft ook een locatie in Kampen en op Urk:

Enkschool Kampen
Marinus Postlaan 1b 
8264 PB Kampen
T 038 455 44 00 

Enkschool Urk (school-in-school Harmpje Visser)
Clausstraat 2
8322 GH Urk
T 038 455 44 00