Praktische informatie

Schooltijden

Schooltijden VSO Vries

 

 

Maandag

08.30 - 14.00 uur

Dinsdag

08.30 - 14.00 uur

Woensdag

08.30 - 14.00 uur

Donderdag

08.30 - 14.00 uur

Vrijdag

08.30 - 14.00 uur

 

 

 

Vakantie en activiteitenrooster

We stellen de schoolvakanties ruim van te voren vast. Het landelijke vakantierooster zoals dat door het ministerie van onderwijs is vastgesteld is hierbij leidend. Er is slechts weinig ruimte voor een eigen invulling. In het schooljaar 2020-2021 wordt gekozen voor 2 weken aaneengesloten meivakantie. Het vakantierooster wordt altijd voorgelegd aan de oudergeleding van de Locatie MR. Op 1 juli 2020 heeft de LMR ingestemd met het vakantierooster van 2020-2021. Naast vakanties worden ook 4 studiedagen ingepland. Op de zogenaamde studiedagen zijn alle leerlingen vrij en hebben medewerkers een roostervrij programma. De studiedagen worden net als het vakantierooster voor de vakantie bij ouders bekend gemaakt.

Van - t/m

Vakanties

Vakantierooster

 

Herfstvakantie

10-10-2020 - 18-10 2020

Kerstvakantie

19-12-2020 - 03-01-2021

Voorjaarsvakantie

20-02-2021 - 28-02-2021

Goede Vrijdag en Pasen

02-04-2020 - 05-04-2020

Koningsdag

27-04-2021

Meivakantie / Roostervrij

01-05-2020 - 14-05-2020

Hemelvaart

21-05-2020

2e Pinksterdag

24-05-2021

Zomervakantie

10-07-2021 - 22-08-2021

 

 

Activiteitenrooster

Activiteit

Van - t/m

Sint Maarten

11-11-2020

Sinterklaasviering

04-12-2020

Kerstmarkt

18-12-2020

Projectweek

15-03-2021 - 19-03-2021

Activiteitendag

19-03-2021

Koningsspelen

23-04-2021

Dovencultuurdag

28-05-2021

 

Lesvrije dagen

Studiedagen (alle leerlingen vrij)

Studiedag 1

26-08-2020

Studiedag 2

28-01-2021

Studiedag 3

01-04-2021

Studiedag 4

25-05-2021

  

Ziek melden

Is uw kind ziek? Geef dit dan vóór 08.30 uur door aan de school. Hiervoor maakt u een melding via Social Schools of u belt met de schooladministratie op tel: 050 - 533 19 70. Dit geldt zowel voor de leerlingen in Haren als in Vries. Gaat uw kind met de taxi naar school? Geef dan ook aan de vervoerder door dat uw kind niet opgehaald hoeft te worden. Is uw kind zonder bericht van u om 9.15 uur niet op school, dan nemen wij voor de veiligheid contact met u op.

Wegbrengen en ophalen

De school start om 08.30 uur. Vanaf 08.15 uur kunnen kinderen op school gebracht worden. (Voor 8.15 uur is er geen toezicht en is de ouder/taxichauffeur nog verantwoordelijk.) Bij goed weer spelen de kinderen dan nog even buiten. Bij aankomst gaan de leerlingen direct naar het klaslokaal.

Het is niet de bedoeling dat ouders de leerkracht op dat moment aanspreken over belangrijke zaken die betrekking hebben op de ontwikkeling van het kind. Hiervoor kunnen ouders een aparte afspraak maken. Wanneer een ouder een korte mededeling aan de leerkracht kwijt wil, dan kan dat natuurlijk wel.

Wij verwachten van de ouders/chauffeurs dat zij de school verlaten als de leerkracht met de lessen begint. Om 14.00 uur kunnen ouders de leerlingen weer ophalen. Dit vanuit een wachtplek en niet vanuit de klas. Op de Guyotschool VSO CMB gaan de leerlingen bij aankomst op school direct naar hun eigen klas.  

Begrippen en afkorting

 • AC: Audiologisch Centrum ALS Auditieve leerstroom
 • ASS: Stoornissen in het autistisch spectrum CJG Centrum voor Jeugd en Gezin
 • CI: Cochleair Implantaat
 • CIDS: Cultuur en Identiteit voor Doven en Slechthorenden CMB Communicatief Meervoudig Beperkt
 • CvL: Commissie van Leerlingenzorg CvO Commissie van Onderzoek DC Diagnostisch Centrum
 • DLE: Didactisch leeftijdsequivalent
 • FODOK: Nederlandse Federatie voor ouders van dove kinderen
 • FOSS: Nederlandse Federatie van Ouders van Slechthorende Kinderen en van kinderen met Spraaktaalmoeilijkheden
 • GMR: Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad HGW Handelingsgericht werken
 • IB-er: Intern begeleider
 • ICT: Informatieverwerking Computers en Technologie JGZ Jeugdgezondheidszorg
 • KNO arts: Keel, Neus en Oorarts
 • NGB: Naschoolse groepsbehandeling NGT Nederlandse Gebarentaal
 • NmG: Nederlands ondersteund met Gebaren
 • NSDSK: Nederlandse Stichting voor het dove en slechthorende kind OC & W Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen OPP Ontwikkeling Perspectief
 • RDT: Regionaal diagnostisch team SH Slechthorend
 • SCvL: School Commissie van Leerlingenzorg SKG School Kwaliteits Groep
 • TOS: Taalontwikkelingsstoornis SO Speciaal Onderwijs
 • VSO: Voortgezet Speciaal Onderwijs
 • VODKN: Vereniging Ouders van Dove Kinderen Noord WEC Wet op de Expertise Centra
 • WOK: Werkgroep Opbrengsten en Kwaliteit