Samen sterk in communicatie

Nieuws

Basisonderwijs
23-01-2023

Het SWV Stromenland en Kentalis werken sinds deze maand nauwer samen. Doel is dat meer leerlingen die doof of slechthorend zijn of een taalontwikkelingsstoornis (TOS) hebben, instromen in het regulier onderwijs. En dat deze leerlingen regulier onderwijs kunnen blijven volgen en niet naar het speciaal onderwijs (cluster 2) hoeven.

Evenementen

31 jan
In het kader van de nationale voorleesdagen houden we bij Kentalis de Winde op dinsdag 31 januari een kenniscafé over voorlezen! De Nationale Voorleesdagen is het grootste boekenfeest voor kinderen...
06 feb
Vroegbehandeling en onderwijs voor kinderen met TOS Ongeveer vijf procent van de kinderen heeft vermoedelijk een taalontwikkelingsstoornis (TOS). TOS is een neurocognitieve ontwikkelingsstoornis. Dit...
07 feb
Veel peuters en kleuters in Nederland groeien meertalig op. Heeft een meertalig kind veel moeite met taal, dan kan dit komen door een taalontwikkelingsstoornis (TOS). Het risico dat TOS niet op tijd...
09 feb
Heb je tinnitus en heeft u behoefte aan meer informatie? Het Kentalis Audiologisch Centrum Gelderland en de KNO-artsen van Canisius Wilhelmina Ziekenhuis in Nijmegen (CWZ) organiseren een...
16 feb
De meeste kinderen gaan praten, maar dit gaat niet bij alle kinderen vanzelf. Sommige kinderen beginnen later met praten, andere kinderen spreken in te korte zinnen of zijn onverstaanbaar. Dan kan er...
27 feb
Communicatie… wat verstaan we daaronder en hoe ziet het eruit? Welke vormen en niveaus onderscheiden we? En hoe zorg je ervoor dat de ander jou begrijpt en jij hem, met andere woorden, dat je dezelfde...