Onderwijs bij Kentalis

Om goed te kunnen leren, is het essentieel dat een leerling zich thuis voelt op school en de les goed kan volgen. Daarom ondersteunen ambulant begeleiders van Kentalis leerlingen op de basisschool, middelbare school en het mbo. Ook hebben we speciale scholen (cluster 2) en bestaan er mediumsettings en school-in-scholen. Samen zijn we op weg naar inclusiever onderwijs. We willen dat iedere leerling de beste onderwijsplek en ontwikkelingskansen krijgt.

Twee jongens praten in de klas

Speciale school of ambulante begeleiding?

Kinderen en jongeren die moeite hebben met horen of communiceren, kunnen in aanmerking komen voor een onderwijs- of ondersteuningsarrangement. Voor ambulante begeleiding op een reguliere school is een ondersteuningsarrangement nodig. Om onderwijs te volgen op een speciale school van Kentalis is een onderwijsarrangement nodig.

Vervoer

Gaat je kind naar een Kentalisschool en wonen jullie ver weg? Dan is het mogelijk dat je gemeente vervoer organiseert.

We hebben locaties en scholen door heel Nederland en werken samen met veel reguliere scholen. Lees meer over onderwijs op maat bij Kentalis.