Gehooronderzoek

Maak je je zorgen over je gehoor of het gehoor van je kind? Bij het audiologisch centrum van Kentalis kun je terecht voor gehooronderzoek en advies. Ook bieden we onderzoek, advies en behandeling voor jongeren en volwassenen die slechthorend of doof zijn of die last hebben van oorsuizen (tinnitus) of hyperacusis.

Samen oplossingen zoeken bij gehoorverlies

Na het gehooronderzoek krijg je antwoord op je vragen en uitleg over de resultaten van het onderzoek. Heb je gehoorverlies of blijkt je kind slechthorend of doof te zijn? Dan geven we uitgebreid advies, bijvoorbeeld over de beste vervolgstappen, hulpmiddelen, hoorrevalidatie, zorg en onderwijs. Audioloog Lisette: “Ik zoek samen met ouders naar de beste oplossingen. Wat heeft jouw kindje nodig om zich zo goed mogelijk te ontwikkelen? We nemen ook de tijd voor vragen van ouders." Lees het hele verhaal.

Regelmatig naar het audiologisch centrum

Als je kind slechthorend of doof is, komen jullie regelmatig naar het audiologisch centrum. We geven in de verschillende ontwikkelfases van je kind antwoord op vragen en doen verschillende onderzoeken, omdat het gehoor kan veranderen als je kind ouder wordt. Ook moeten hoortoestellen soms anders worden ingesteld.

Starten met hoortoestellen?

Slechthorende en dove kinderen krijgen meestal al snel hoortoestellen. Dit is belangrijk voor de taal- en spraakontwikkeling. We onderzoeken dan steeds hoe je kind met en zonder hoortoestellen reageert op geluiden en met welke instellingen het hoortoestel het best werkt. Je krijgt ook advies over andere slimme hulpmiddelen.

De deskundigen van het audiologisch centrum

  • De klinisch fysicus-audioloog is specialist op gebied van gehoor en geluid en hoofdbehandelaar van iedereen die het audiologisch centrum bezoekt.
  • De audiologie-assistent voert hooronderzoeken uit bij oudere kinderen en volwassenen.
  • De logopedist is gespecialiseerd in taal- en spraakproblemen.
  • De gedragsdeskundige (psycholoog/orthopedagoog) is betrokken bij diagnostiek en advies rondom TOS, gehoor en oorsuizen.
  • De maatschappelijk werker ondersteunt bij het oplossen van en omgaan met materiële en psychosociale problemen in het dagelijks leven en op het werk.

Hulp bij oorsuizen en hyperacusis

Bij sommige audiologische centra van Kentalis kun je ook terecht voor onderzoek en kortdurende behandeling bij oorsuizen en hyperacusis (overgevoeligheid voor geluid).

Een afspraak maken

Wil je een afspraak maken bij een audiologisch centrum van Kentalis? Zorg dan voor een verwijzing van een (huis)arts en lees hoe je je kind kunt aanmelden voor gehooronderzoek. We hebben wel te maken met wachttijden. Sommige kinderen krijgen al op jonge leeftijd een cochleair implantaat.