Samen sterk in communicatie

Nieuws

Samenwerking Kentalis en Leerpark
21-07-2021

Kentalis College Arnhem huist in bij Leerpark Arnhem. Met ingang van schooljaar 2021-2022 volgen leerlingen vanaf 12 jaar met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) of slechthorendheid de lessen aan de IJssellaan 89 in Arnhem: speciaal waar het moet, regulier waar het kan. Beide scholen willen zo inclusiever onderwijs vormgeven en tekenden hiervoor woensdag 21 juli een overeenkomst.

Evenementen

21 sep

Hoe verloopt de normale spraak- en taalontwikkeling van een kind? Hoe merk je of een kind misschien een taalontwikkelingsstoornis (TOS) heeft? Wanneer trek je aan de bel?

23 sep

Hoe verloopt de normale spraak- en taalontwikkeling van een kind? Hoe merk je of een kind misschien een taalontwikkelingsstoornis (TOS) heeft? Wanneer trek je aan de bel?

08 okt

Een taalontwikkelingsstoornis (TOS) is een veelvoorkomende stoornis. De kans is dan ook groot dat je als leerkracht of begeleider te maken krijgt met kinderen met TOS in de klas of groep.

03 nov

Op 3, 4 en 5 november 2021 vindt een driedaags online kennisevenement plaats ter afsluiting van het project ‘Taalgrenzen’. Houd je agenda dus vast vrij!

11 nov

Het Siméacongres gaat vanaf 2021 verder onder een nieuwe naam. Het congres wordt nu gedragen door de drie besturen FENAC, SiaC én Siméa.