Samen sterk in communicatie

Nieuws

Foto van het terrein

Het Kentalis-terrein aan de Castiliëlaan in Eindhoven gaat veranderen. Het terrein als geheel is te groot en daarmee te duur geworden om in de huidige vorm te behouden. Daarom zijn er plannen om een deel van het terrein te verkopen. Met de verkoop zorgen we ervoor dat huisvestingskosten geen onevenredig beslag leggen op de zorg voor onze cliënten en patiënten.

Evenementen

25 jun
Ongeveer vijf procent van de kinderen heeft vermoedelijk een taalontwikkelingsstoornis (TOS), een neurocognitieve ontwikkelingsstoornis. Dit betekent dat taal in de hersenen minder goed wordt verwerkt...