Samen sterk in communicatie

Nieuws

Kunstwerk bij Thorbecke SG vmbo-Pro
28-09-2023

Vandaag wordt op de Thorbecke Scholengemeenschap vmbo-PrO tien jaar Kentalis in de school gevierd met o.a. de onthulling van een groots kunstwerk bij de school aan de Russenweg. Door de aanwezigheid van Kentalis in de Thorbecke vmbo-Pro (school-in-school) hoeven leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis niet buiten de stad naar school. Dit is een mooi voorbeeld van hoe inclusief onderwijs in de praktijk vorm kan worden gegeven.

Evenementen

03 okt
Ongeveer vijf procent van de kinderen heeft vermoedelijk een taalontwikkelingsstoornis (TOS), een neurocognitieve ontwikkelingsstoornis. Dit betekent dat taal in de hersenen minder goed wordt verwerkt...
03 okt
Hoe verloopt de normale spraak- en taalontwikkeling van peuters en hoe merk je of een kind misschien een taalontwikkelingsstoornis (TOS) heeft? Wanneer trek je aan de bel en hoe bespreek je je zorgen...
31 okt
Ongeveer vijf procent van de kinderen heeft vermoedelijk een taalontwikkelingsstoornis (TOS), een neurocognitieve ontwikkelingsstoornis. Dit betekent dat taal in de hersenen minder goed wordt verwerkt...
03 nov
'Het potentieel (be)grijpen' Ter gelegenheid van de oratie van Prof. Saskia Damen organiseert Kentalis het symposium 'Het potentieel (be)grijpen': ontwikkeling en leren van personen met een...
07 nov
Ondanks dat een taalontwikkelingsstoornis (TOS) vaker voorkomt dan autisme/ADHD, is het een relatief onbekende, onzichtbare stoornis. Het is van groot belang kinderen met een vermoeden van een TOS zo...
15 nov
Hoe verloopt de normale spraak- en taalontwikkeling van peuters en hoe merk je of een kind misschien een taalontwikkelingsstoornis (TOS) heeft? Wanneer trek je aan de bel en hoe bespreek je je zorgen...